19°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1019 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
21 °C 22 °C 20 °C 20 °C 18 °C
13 °C 12 °C 12 °C 12 °C 11 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 23 sierpnia 2021 16:00

Grafika sesja Rady Powiatu 26 sierpnia br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek prezentujemy poniżej. 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu 

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,

b) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego czasowego zarządzania drogą powiatową nr 0581T Rataje – Starachowice w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej – 6 Września na skrzyżowanie z wyspą typu rondo”,

c) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona,

d) wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Bursy przy ul. Radomskiej 72,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

f) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

g) zmiany uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji zmienionej uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach,

h) skierowania stanowiska do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia możliwości prowadzenia skupu opakowań szklanych i plastikowych,

i) podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXI/237/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana R.M.,

j) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach.

6. Informacja z działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starachowicach.

7. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, przez Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Starachowicach.

8. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Starachowicach.

9. Informacja z działalności Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach.

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego za rok 2020.

11. Przyjęcie sprawozdań z pracy za I półrocze 2021 roku:

a) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

b) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

c) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

d) Komisji Budżetu i Finansów.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

15. Zakończenie obrad.