5°C

Niewielki deszcz
Ciśnienie 1016 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
10 °C 11 °C 9 °C 11 °C 15 °C
1 °C 1 °C -1 °C -1 °C -2 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 24 lutego 2021 09:01

Zarząd Powiatu w Starachowicach zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r. Szczegóły w uchwale zamieszczonej poniżej.

167 500 zł – to łączna kwota dotacji przyznanej przez Powiat Starachowicki organizacjom pozarządowym na 2021 r. w ramach konkursu na realizację zadań publicznych. Wsparciem objęte zostaną następujące sfery działalności:

 • Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz osób  w wieku emerytalnym.
 • Turystyka i krajoznawstwo.

Poniżej uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu i wykaz ofert, które spełniły wymogi konkursowe i zostały zarekomendowane przez Komisję Konkursową do realizacji zadań oraz ofert odrzuconych.