-0°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1024 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
0 °C 2 °C 4 °C 4 °C 1 °C
-4 °C -4 °C -2 °C 1 °C -2 °C
wtorek, 21 sierpnia 2018 09:35

Pamięci bohaterów, poległych w wojnie polsko – bolszewickiej poświęcone były uroczystości, jakie odbyły się w Ambrożowie 18 sierpnia z inicjatywy Rycerzy Kolumna, którym patronowała starosta Danuta Krępa. Przy wsparciu Gminy odnowiono tam pomnik, który przetrwał dwie okupacje.

Na kilkumetrowym cokole znajduje się krzyż, pod nim wizerunek marszałka i napis „Padli na polu chwały odpierając od granic państwa polskiego pod wodzą J. Piłsudskiego nawałę bolszewicką w 1920 r.” Mowa o 26 mieszkańcach gminy Pawłów, uczestnikach wojny polsko –bolszewickiej, którzy polegli za wolną Polskę. To właśnie ich bohaterstwo i niezłomną postawę upamiętniać miał pomnik, wzniesiony tu jeszcze w latach dwudziestych, który przetrwał dwie okupacje, a który teraz doczekał się renowacji. To właśnie przy nim, z inicjatywy Rycerzy Kolumna, 18 sierpnia br. odbyły się  uroczystości poświęcone pamięci  żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej. Rozpoczął je apel poległych oraz złożenie wiązanek pod tymże pomnikiem, z udziałem przedstawicieli władz , w tym m.in. starosty Danuty Krępy.
Podkreślała ona w swym wystąpieniu, że dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

- Musimy jednak pamiętać, że niepodległość nie została nam dana na zawsze, że trzeba o nią zabiegać i o nią dbać – mówiła starosta, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, w których podkreślał., że "Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego".

- Zadbajmy o to aby była wykorzystywana właściwie, w służbie Ojczyźnie – apelowała starosta.
O bohaterskiej postawie mieszkańców mówił też poseł Krzysztof Lipiec, który dziękował całej gminnej społeczności za uchronienie pomnika.

-To piękne świadectwo przywiązania do największych wartości – mówił poseł, cytując w ślad za marszałkiem J. Piłsudskim, że naród który nie pamięta o przeszłości, nie jest wart teraźniejszości i nie zasługuje na przyszłość.
- Jesteśmy tu po to, aby dać świadectwo i zamanifestować światu, że jako Polska zasługujemy na przyszłość – mówił do zgromadzonych poseł.
Za ofiarę i trud kilku pokoleń Polaków dziękował też wójt gminy Pawłów, Marek Wojtas, mówiąc o bohaterach bezimiennych, ale też znanych z imienia i nazwiska, lecz nie wspomnianych w podręcznikach historii.

To również dla nich była ta uroczystość. Po krótkiej modlitwie za poległych żołnierzy odbyła się msza święta polowa , poświęcona 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz poległym w 1920 r. żołnierzom, mieszkańcom gm. Pawłów.


Całość zwieńczył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu Rycerzy Kolumna.

 


piątek, 17 sierpnia 2018 14:18

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach oraz Fundacja Kukułeczka z początkiem nowego roku szkolnego będą wspólnie realizować projekt „A ku ku: folk’n’roll”, na co pozyskali 8 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018”.

Projekt będzie realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt „A ku ku: folk’n’roll” to cykl wspólnych warsztatów muzycznych członków młodzieżowej grupy rockowej z MDK  i zespołu ludowego z Kukułeczki, zakończony koncertem, na którym zostaną zaprezentowane efekty wspólnej pracy obu grup.
Głównymi realizatorami projektu będą przedstawiciele dwóch zespołów rockowych, które działają w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach: White Stripes i Celibat oraz kapela Ludowa Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kukułeczka”.


Foto: MDK Starachowice

Jednym z głównych założeń projektu jest jak największy udział dzieci i młodzieży w jego realizacji, udział  na każdym etapie działań projektowych.
Dzieci i młodzież podczas wspólnych spotkań opracują kilka utworów muzycznych, zajmą się też w dużym stopniu promocją projektu i organizacją koncertu. Grupa zaprezentuje efekty warsztatów podczas ogólnodostępnego, wspólnego koncertu. W koncercie wezmą też udział zaproszeni przez grupę warsztatową znajomi i przyjaciele z placówek: Kukułeczki i MDK.
W ramach projektu odbędzie się spotkanie integracyjne, spięć spotkań warsztatowych, wspólny koncert oraz spotkanie podsumowująco - ewaluacyjne.
-  Planujemy, że podczas kolejnych  warsztatów młodzież opracuje rockowo – folkowo od trzech do pięciu wybranych przez siebie utworów – zapowiadają realizatorski projektu dyrektor MDK Agnieszka Lasek – Piwarska i prezes Fundacji Kukułeczka Marta Blicharz. - Grupa zajmie się też propozycjami promocji projektu i form dotarcia do grup rówieśniczych oraz zaproponuje kształt koncertu finałowego. Podczas spotkań młodzież będzie miała wsparcie profesjonalnych muzyków: instruktorów kapeli ludowej z Kukułeczki oraz instruktora zespołu rockowego z MDK.
Efekty pracy obu grup poznamy podczas koncertu, który odbędzie się w połowie października w Starachowickim Centrum Kultury. Wstęp na koncert „A ku ku: rock’n’roll” będzie bezpłatny, tak że każdy będzie mógł sprawdzić efekty mariażu muzyki rockowej i ludowej.


czwartek, 16 sierpnia 2018 14:40

Władze powiatu uczciły 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej i obchodzone w tym dniu Święto Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie w kościele pw. Wszystkich Świętych i pod pomnikiem Niepodległości w Starachowicach.


wtorek, 14 sierpnia 2018 14:14

Z uwagi na rozpoczynający się remont, od 20 sierpnia br. (poniedziałek) Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach będzie pracował w sali konferencyjnej, na parterze budynku. W trakcie trwania remontu tj. od 20 sierpnia do 30 września br., obsługa interesantów tegoż wydziału będzie odbywać się na parterze.

 


wtorek, 14 sierpnia 2018 09:39

Starosta Danuta Krępa wspólnie z wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem zapraszają na dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się 26 sierpnia br. Uroczystość Święta Plonów rozpocznie się o godz. 11.50 w centrum Mirca korowodem dożynkowym.

Dożynki Powiatowo - Gminne w Mircu
26 sierpnia 2018

11:50 - Korowód dożynkowy z centrum Mirca do kościoła pw. św. Leonarda w Mircu
12:00 - Uroczysta msza święta
13:30 - Przemarsz korowodu z kościoła pod scenę plenerową w Mircu, ośpiewanie wieńca dożynkowego
13:40 - Blok folklorystyczny cz. I
14:00 - Powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, wręczenie nagród w konkursach powiatowych i gminnych
14:30 - Blok folklorystyczny, cz. II
16:00 - Program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu gminy Mirzec
17:40 - Teatr dla dzieci w wykonaniu artystów z Krakowa
18:50 - Spotkanie z balladą w Kopydłowie
20:30 - Zespół disco - polo - MEJK
21:30 - Gwiazda imprezy - Zespół BACIARY
22:30 - Zabawa taneczna - Zespół SEJM
24:00 - Zakończenie


wtorek, 14 sierpnia 2018 09:20

13 sierpnia br. w Wąchocku odbyła się uroczystość pośmiertnego wręczenia Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” nadaną płk. Arnaud Beltrame, francuskiemu żandarmowi, zastrzelonemu przez napastnika w Trebes na południu Francji. Uczestniczyła w niej Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak.

W czerwcu br. na leśnej polanie „Wykus” odbyły się rocznicowe spotkania świętokrzyskich partyzantów, upamiętniające bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, w trakcie których wręczone zostały dwie Honorowe Policyjne Odznaki Zasługi im. „Ponurego”, w tym jedna pośmiertna. Uchwałą Kapituły pośmiertnie odznaczony został także płk. Arnaud Beltrame, francuski żandarm, który 23 marca br. poświęcił życie dla ratowania istnienia ludzkiego. Po 22 latach służby został zastrzelony przez napastnika w Trebes na południu Francji, walcząc z terroryzmem. Oddał swe życie ratując zakładniczkę.
13 sierpnia br. w klasztorze Ojców Cystersów w Wąchocku odbyły się uroczystości związane z pośmiertnym nadaniem żandarmowi odznaki „Ponurego”. Rozpoczęła je uroczysta msza święta z policyjnymi honorami. Kulminacyjnym momentem było wręczenie odznaki wdowie po płk Arnaud Beltrame - Pani Marielle Beltrame. Dokonał tego Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak. Wyrazy szacunku wdowie przekazał również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz przewodniczący kapituły Jacenty Frydrych.
W uroczystościach uczestniczyło szereg gości z kraju i zagranicy, w tym m.in. Pierwszy Radca ambasady Francji jako Chargé d’affaires a.i., Pan Mathieu Carmena, Oficer Łącznikowy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Polsce insp. Olivier Ordas, Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Żandarmerii w Regionie, przyjaciel francuskiego bohatera Fchosz-konty płk. Eric Lłizy. Powiat Starachowicki reprezentowała Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak.


poniedziałek, 13 sierpnia 2018 15:57

Starachowicki międzyszkolny big band pod dyrekcją Mirosława Gęborka obchodzi  w tym roku 25-lecie swej działalności. W najbliższą sobotę, tj. 18 lipca br. w industrialnej przestrzeni Wielkiego Pieca, na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbędzie się koncert pt. „Złote lata swingu”. Wstęp wolny dla wszystkich mieszkańców.


poniedziałek, 13 sierpnia 2018 15:21

Starosta Danuta Krępa zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego, które odbędą się tradycyjnie 15 sierpnia w Starachowicach.

 


poniedziałek, 13 sierpnia 2018 15:12

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat na tygodniowe,  bezpłatne zajęcia teatralno – taneczne pod hasłem „TU Teatr 2k18”. Warsztaty poprowadzi dwójka aktorów – tancerzy: Katarzyna Gocał i Karol Pruciak.

Zajęcia odbywać się będą w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, przy ulicy Glinianej 10 A  od poniedziałku 20 sierpnia do soboty 25 sierpnia w godzinach 10:00 – 14.30.  W niedzielę 26 sierpnia o godzinie 14.00  w hali lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki odbędzie się podsumowanie warsztatów – uczestnicy pokażą efekty swojej pracy a prowadzący warsztaty spektakl teatralny pod tytułem „Broken flowers”.
Są jeszcze wolne miejsca, prosimy o zapisy pod numerem telefonu 41 274 31 32 lub 600 924 709. Decyduje kolejność zgłoszeń.
***
Projekt „TU Teatr 2k18” ma na celu twórcze i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  podczas wakacji oraz między innymi: rozwijanie umiejętności interpersonalnych,   uczenie rozpoznawania emocji i odreagowania napięć, wzmacnianie poczucia własnej wartości,  pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, zainteresowanie adresatów projektu teatrem tańca, rozbudzenie kreatywności i odwagi u  uczestników projektu w podejmowaniu własnych inicjatyw twórczych.
Warsztaty będą podzielone na kilka części:
-  warsztaty teatralno – ruchowe,
- interaktywny wykład, dotyczący zjawiska teatru tańca, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz promocyjnych  Wydziału Teatru Tańca Państwowej  Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
- prezentacja promująca podejmowanie własnych inicjatyw twórczych na przykładzie międzynarodowego kolektywu „Inter:ference”, którego założycielami i członkami są prowadzący warsztaty i wykonawcy finałowego spektaklu Katarzyna Gocał i Karol Pruciak.
Katarzyna Gocał to aktorka-tancerka, absolwentka oraz pedagog Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Współtwórczyni międzynarodowego kolektywu Inter:ference (Polska/Niemcy), w którym tworzy i prezentuje spektakle teatru tańca na scenach, m.in. w Monachium, Berlinie, Petersburgu, Miszkolcu, Freiburgu, Krakowie, Bytomiu i Szczecinie. W 2013 roku wraz z Inter:ference zdobyła nagrodę „Złota Maska” za choreografię do spektaklu „Heimsuchung/Nawiedzenie”. W 2013 roku nominowana do nagrody „Debiuty Śląskie” za osobowość twórczą. W 2016 roku zdobyła nagrodę aktorską na Festiwalu OFTeN w Ostrowie Wielkopolskim. Odbyła stypendia w Macau, Berlinie, Stambule, Monachium. Prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą. Obecnie współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, z Teatrem Starym w Krakowie, Operą Podlaską w Białymstoku, Teatrem Syrena w Warszawie,  Krakowskim Teatrem Tańca oraz Teatrem KTO w Krakowie.

Karol Pruciak - absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz absolwent prywatnej szkoły aktorskiej „Art – Play” Doroty Pomykały i Danuty Owczarek. Współzałożyciel międzynarodowego kolektywu Inter:ference, z którym otrzymał Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Śląskieg – Złotą Maskę – za choreografię w spektaklu "Heimsuchung - Nawiedzenie". Grał na deskach Teatrów: im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,  im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Współpracuje z Operą Podlaską w Białymstoku, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej i Teatrem Variete w Krakowie. Uczestnik licznych festiwali w Polsce ("Dialog" we Wrocławiu, Warszawskie Spotkania Teatralne) i na świecie (Rosja, Niemcy, Włochy, Węgry). Prowadził warsztaty teatralne m.in. podczas projektu społecznego "Tu Teatr" w Starachowicach, w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, podczas projektu "Podziel się swoim talentem" w Suwałkach, Gołdapi oraz Pułtusku, w Gimnazjum im. A. Kubickiego we Mstowie, w Macau Conservatory w Chinach, a także rezydencji w Stambule (Turcja). Uczestnik warsztatów teatralnych i tanecznych: Louis Frank, Sharon Vazanna, Herman Tromp, Tomasz Rodowicz, Hofan Chan, Arie Bursztyn, Werner Bechter, Tang Shu Wing, Josef Frucek, Csaba Horvath, Mo Michele Monett, Igor Kachaev
 ***
Głównym organizatorem projektu „TU Teatr 2k18” jest Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Współorganizatorami są  Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Starachowice.

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 14:49

Władze powiatu uczciły 75. rocznicę rozbicia więzienia w Starachowicach. W uroczystościach, które odbyły się 12 sierpnia br., uczestniczyły: starosta Danuta Krępa i Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy z udziałem  przedstawicieli władz, organizacji kombatanckich, pocztów sztandarowych, harcerzy, ale też służb i różnych placówek. Powiat Starachowicki reprezentowała starosta Danuta Krępa, której towarzyszyła Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak.

Obecna była też córka gen. Teresa Heda – Snopkiewicz.
Po zakończeniu mszy świętej wszyscy przenieśli się pod tablicę upamiętniającą rozbicie więzienia, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przemawiający podkreślali w swych wystąpieniach męstwo oraz odwagę uczestniczących w akcji żołnierzy, ale też spryt oraz rozwagę dowodzącego nią gen. Antoniego Hedy „Szarego”.

Przypomnijmy, że gdy Niemcy aresztowali jego żołnierzy, zorganizował on i dowodził w nocy z 6 na 7 VIII 1943 r. akcją opanowania więzienia w Starachowicach, uwalniając blisko 70 więźniów, w większości żołnierzy AK. Uderzenie było wielkim szokiem dla przeciwnika oraz świadectwem sprawności Armii Krajowej na tym terenie, zwłaszcza że dokonano tego bez jednego wystrzału. Obecna podczas uroczystości córka „Szarego, Teresa Heda-Snopkiewicz, podkreśla, że był to prawdziwy majstersztyk w wykonaniu jej ojca.

Potwierdził to również dr Marek Jedynak z kieleckiego oddziału IPN, który wygłosił krótką prelekcję na temat akcji.

Głos zabrakł również jeden z ostatnich podkomendnych „Szarego”, który wspominał także inne dokonania swojego dowódcy.Na zakończenie uroczystości starosta Danuta Krępa wspólnie z Członkiem Zarządu Powiatu złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym tę akcję.

Wśród delegacji składających wiązanki byli samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb, a także harcerze.