13°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1026 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
22 °C 15 °C 17 °C 22 °C 19 °C
6 °C 5 °C 2 °C 4 °C 1 °C
wtorek, 17 grudnia 2019 08:30

Za nami III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej, organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Starachowickiego. Do finału zakwalifikowało się 7 szkół z województwa świętokrzyskiego, a nagrody wręczał zwycięzcom wicestarosta Dariusz Dąbrowski.


piątek, 6 grudnia 2019 15:43

Starosta Piotr Babicki zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert organizowanego przez Powiat Starachowicki. Zgłoszenia można składać do 12 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicac, w Referacie ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej. Szczegóły w załączonym poniżej zaproszeniu.


wtorek, 3 grudnia 2019 09:17

Dobra wiadomość dla wszystkich organizacji starających się o fundusze w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Mogą one liczyć w tym roku na większe pieniądze, w sferach które jak dotąd nie były ujęte w rocznym programie i dodatkowo uzyskać je znacznie wcześniej, bo już w styczniu 2020 r.


poniedziałek, 2 grudnia 2019 08:31

22 listopada 2019 r.  minął dokładnie pracy Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty Piotra Babickiego. Był to niełatwy czas zmierzenia się z trudną sytuacją finansową powiatu oraz wynikającą z tego koniecznością wprowadzenia oszczędności i racjonalizacji zatrudnienia.


piątek, 29 listopada 2019 16:00

Dwa nowe samochody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych trafiły do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie. Udało się je zakupić dzięki środkom z PFRON-u i funduszom powiatu. 29 listopada br. nastąpiło uroczyste przekazanie aut w obecności starosty Piotra Babickiego, wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i dyrektora świętokrzyskiego oddziału PFRON- Andrzeja Michalskiego.


piątek, 29 listopada 2019 15:32

Zarząd Powiatu Starachowickiego zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020 r.Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Starachowickiego z dn. 28.11.2019 r. zamieszcoznej poniżej.


piątek, 29 listopada 2019 15:28

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Oferty należy składać do 20 grudnia 2019 r. (do godz. 15.30) w Kancelarii Ogólnej Starosta Powiatowego w Starachowicach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu zamieszczonej poniżej.


wtorek, 26 listopada 2019 15:55

25 listopada br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Jej nowym przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaś wiceprzewodniczącym - wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Władze powiatu podziękowały za pracę oraz zaangażowanie dr inż. Ireneuszowi Sulidze, który nie tylko kierował Radą Muzeum, ale również pomagał w powstaniu samego muzeum.


piątek, 22 listopada 2019 20:39

28 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. W. Borkowskiego 4) odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie  rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.


piątek, 22 listopada 2019 20:25

Władze powiatu spotkały się w piątek (22 listopada) z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w jednostkach świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.