9°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1023 hPa


Thursday Friday Saturday Sunday Monday
20 °C 18 °C 13 °C 12 °C 14 °C
8 °C 9 °C 5 °C 5 °C 5 °C
środa, 29 sierpnia 2018 10:46

Starosta Danuta Krępa odwiedziła we wtorek, 28 sierpnia podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, którzy świętowali … dzień pieczonego ziemniaka. W grillu integracyjnym uczestniczyli też: poseł Krzysztof Lipiec i Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Pruś.

Choć święto pieczonego ziemniaka przypada we wrześniu, to podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach świętowali je 28 sierpnia. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyli również pensjonariusze domów pomocy społecznej w Skarżysku – Kamiennej, Brodach oraz Kałkowie.


Nie mogło zabraknąć także starosty Danuty Krępy, która przez kilka lat kierowała placówką i o ile to tylko możliwe odwiedza pensjonariuszy. Za każdym razem, co zawsze podkreśla, wraca tu z sentymentem

Tym razem towarzyszyła im podczas grilla z okazji święta pieczonego ziemniaka. Zaproszenie przyjęli też: poseł Krzysztof Lipiec i Cżłonek Zarządu Powiatu Małgorzata Pruś.Spotkanie rozpoczęło się pieczeniem kiełbasek i  - zgodnie z nazwą święta - ziemniaków. Czas oczekiwania na pieczone ziemniaki wypełniły wspólnie śpiewy.

Piękna pogoda sprzyjała dobrej zabawie na świeżym powietrzu. Wesoła impreza plenerowa, pozwoliła choć na chwilę zapomnieć o dniu codziennym, tęsknocie i samotności podopiecznych DPS.

 


środa, 29 sierpnia 2018 10:35

Troje nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach odebrało we wtorek, 28 sierpnia awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania wręczyła im osobiście starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli: wicestarosta Marek Pawłowski i pozostali Członkowie Zarządu Powiatu tj. Monika Nowak, Andrzej Sendecki i Małgorzata Pruś.

Uroczyste wręczenie awansów odbyło się 28 sierpnia w gabinecie starosty Danuty Krępy, która wręczyła akty: Dorocie Dziewierz- Wróblewskiej, Karolinie Drużdż i Katarzynie Sałek, gratulując stopnia nauczyciela mianowanego.
Wszystkie trzy panie są nauczycielkami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starachowicach. Aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego musiały odbyć wymagany staż, a następnie zdać egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Starachowickiego. Zwieńczeniem ich starań były awanse, które odebrały dzisiaj. W uroczystości wręczenia aktów uczestniczyli także: wicestarosta Marek Pawłowski i pozostali Członkowie Zarządu Powiatu Starachowickiego.

 


poniedziałek, 27 sierpnia 2018 14:33

Za nami kolejne już Dożynki Powiatowo - Gminne. Tym razem odbyły się one w Mircu i mimo deszczowej pogody zgromadziły mnóstwo rolników z całego powiatu. Starosta Danuta Krępa wspólnie z wójtem Gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem podziękowała im za wysiłek i ciężką pracę, życząc by dalej przynosiły one efekty.

Barwny korowód z centrum Mirca do kościoła pw. Świętego Leonarda rozpoczął w tym roku Święto Plonów w naszym powiecie. Można było zobaczyć tam władze, przedstawicieli zespołów ludowych, grup śpiewaczych, a przede wszystkim rolników, którzy przyjechali by podziękować za plony i ukończenie żniw.

Byli oni witani przez gospodarzy uroczystości: starostę Danutę Krępę i wójta Gminy Mirosława Seweryna którzy podczas mszy świętej dokonali symbolicznego podziału chleba, zobowiązując się przy tym, że będą robić to sprawiedliwie.


Po uroczystej mszy świętej, dożynkowy korowód przemaszerował pod scenę,
gdzie odbyło się tradycyjne ośpiewanie wieńca dożynkowego,


a po nim powitanie gości przez gospodarzy. Starosta Danuta Krępa dziękowała rolnikom na ich codzienny trud i ciężką pracę, a także za chleb, który każdego dnia gości na polskich stołach. Tym chlebem, jak podkreślała, karmiony jest cały Naród.

- To dzięki rolnikom ostała się nasza Ojczyzna. To właśnie rolnicy walczyli, pomagali i stawali na wysokości zadania, zawsze gdy była taka potrzeba – mówiła starosta, przypominając słowa świętego Jana Pawła II o spracowanych dłoniach polskich rolników i zapewniając o swoim ogromnym szacunku dla ich wysiłku i ciężkiej pracy.
Słowa do gospodarzy kierowali też goście, obecni podczas uroczystości m.in. wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski, a także przedstawiciele jednostek i instytucji rolniczych. Impreza była doskonałą okazją do wręczenia nagród zwycięzcom konkursu pn. „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”, organizowanego od lat z inicjatywy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Ma on na celu wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw województwie świętokrzyskim. W tym roku komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Starosty, przyznała I nagrodę zagrodzie państwa Zofii i Kazimierza Derlatków z miejscowości Jagodne w gm. Mirzec. II miejsce zajęło gospodarstwo państwa Lucji i Jana Grudniewskich z Rudnika w gm. Brody, natomiast trzecie – Państwa Aleksandry i Wojciecha Sepiołów z Jadownik w gm. Pawłów. Nagrody wręczała zwycięzcom starosta Danuta Krepa wspólnie z wójtem Gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem, a także przewodniczącymi Rady Powiatu i Rady Gminy w Mircu: Tomaszem Margulą oraz Agnieszką Idzik – Napiórkowską.

Nagrodzono również laureatów XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo Rolne”, organizowanego przez KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Państwową Inspekcją Pracy. Tutaj nagrody odebrali gospodarze z Osin, gm. Mirzec, Brzezia , gm. Pawłów i Ambrożowa, gm. Pawłów.

Część artystyczną dożynek wypełniły występy zespołów ludowych oraz śpiewaczych z poszczególnych gmin.Były również występy dzieci i młodzieży z gminy Mirzec. Specjalnie dla najmłodszych na scenie pojawili się aktorzy z Krakowa, którzy przyjechali tu z teatrzykiem. Było także Spotkanie z Balladą w Kopydłowie, a bliżej wieczoru występy zespołów: Mejk i Baciary. Na koniec goście mogli trochę potańczyć. Zagrzewał ich mocno do tego zespół Sejm.


poniedziałek, 27 sierpnia 2018 10:36

30 sierpnia br. (czwartek) na sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a ich porządek prezentujemy poniżej.


PORZĄDEK OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH
W DNIU 30 - SIERPNIA - 2018 ROKU

 

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach.
 4. Informacja z działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowego Zespołu Doradczego w Starachowicach.
 5. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa w 2017 roku przez oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Starachowicach.
 6. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Starachowicach.
 7. Informacja z działalności Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach.
 8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Brody na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej,
 2. wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Wąchock na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych,
 3. wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Bursy przy ul. Radomskiej 72,
 4. zmiany Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Powiatu w Starachowicach
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2018 r.,
 5. emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 6. zmiany Uchwały Nr XXXIV/256/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
 7. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
 8. wyrażenia woli prowadzenia Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, jako wspólnej instytucji kultury Powiatu Starachowickiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 9. zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
 10. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 - 2028.
 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu za I półrocze 2018 roku.
 2. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Ustalenia terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
 7. Zakończenie obrad.
 

poniedziałek, 27 sierpnia 2018 09:28

Wiele dzieje się w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Starachowickim. Jest to możliwe dzięki wsparciu z funduszy zewnętrznych, zwłaszcza rządowych. Przykładem  tego jest choćby świeżo przebudowana droga nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy -Krupów – Trębowiec  Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego, którą wizytowała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem i wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury – w większości to z tych funduszy przebudowywane i rozbudowywane są w tym roku drogi powiatowe w naszym powiecie. Część z nich dobiega już końca, a inne dopiero będą się rozpoczynać.

Gmina Mirzec

W gminie Mirzec zakończyła się przebudowana drogi nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy -Krupów – Trębowiec  Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego, dofinansowana z PRGiPID, na którą pieniądze wydatkowane były też w zeszłym roku. Wówczas przebudowana została trasa na odcinku ok. 1,7 km, gdzie wymieniona została nawierzchnia, wykonano pobocza, chodniki z kostki brukowej i umocnione rowy. W tym roku prace kontynuowane były na długości 350 mb., gdzie również pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy do posesji, rowy oraz pobocza.

To właśnie tę inwestycję wizytowała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli: poseł Krzysztof Lipiec, wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Gmina, jak ma to miejsce zazwyczaj, partycypowała w kosztach z Powiatem.


 

Podobnie, jak w przebudowie drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka, która z kolei  realizowana jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prace prowadzone są na odcinku  o długości 3367 mb. Ich zakończenie planowane jest na 15 stycznia 2019 r. , a łączna wartość robót wynosi ponad 4 mln zł. W tym roku wykonane zostaną prace za niewiele ponad 1 mln zł, a w roku następnym za niespełna 3 mln zł.
Powiat otrzymał też wsparcie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury na przebudowę drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka, w wysokości 80 proc. całości kosztów tj. 2mln 560 tys. zł.
- Jesteśmy już po drugim  przetargu. Udało się wyłonić wykonawcę. Będzie to firma Drogomex z Pruszkowa, z którą pod koniec sierpnia podpisana zostanie umowa – poinformowała starosta Danuta Krępa.

Realizacja tej inwestycji potrwać by miała do końca maja 2019 r. Nie jest to jednak jedyna gmina w Powiecie Starachowickim, gdzie inwestowane są środki w poprawę infrastruktury drogowej.

Gmina Brody

Kolejnym takim przykładem jest Gmina Brody, gdzie w ciągu 2 lat zainwestowano blisko 12 mln zł w rozbudowę drogi powiatowej nr 0625 T Krynki –Brody. Połowa tych środków podchodziła z PRGiPID, natomiast na drugą Powiat złożył się z Gminą. Zdaniem starosty Danuty Krepy, wykonanie tej inwestycji podniesie funkcjonalność i bezpieczeństwo, a dodatkowo przyciągnie nad zalew więcej turystów.
Wspólnymi siłami Powiatu i Gminy przebudowany ma zostać blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Adamowie, od ul. Kościelnej do Trojaka. Póki co jednak nie udało się jeszcze znaleźć wykonawcy.

Gmina Pawłów

Tymczasem w Gminie Pawłów zakończyła się inwestycja w Jaźwinach, współfinansowana przez Powiat i Gminę, warta 800 tys. zł. Budowany jest również chodnik i odwodnienie na drodze powiatowej nr 0612 T  Rzepin – Dąbrowa w miejscowościach: Rzepin Pierwszy i Dąbrowa. To też inwestycja realizowana wspólnie z powiatem.
- Tych inwestycji jest wiele. Gdyby nie rządowe środki, trudno byłoby je realizować – mówi starosta, zapewniając że latach kolejnych władze będą starały się dalej poprawiać bezpieczeństwo w powiecie.
Będzie ku temu okazja, gdyż jak przypomniał poseł Krzysztof Lipiec, do końca 2018 r., rząd zapowiedział wyasygnowanie 5 mld zł na wsparcie infrastruktury drogowej i zadań realizowanych przez samorządy w ramach nowego programu, zapowiedzianego w ramach tzw. Piątki Morawieckiego. A od 1 września można będzie składać już wnioski do kolejnej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Zdaniem wójta Mirosława Seweryna, skorzysta z tego i Powiat i Gmina, aby poprawiać infrastrukturę na drogach.

Gmina Starachowice

Nie można też zapominać o tym, co dzieje się w Gminie Starachowice, przy wsparciu środków Powiatu tj. budowie ronda u zbiegu ulicy Radomskiej i Batalionów Chłopskich, która niebawem dobiegnie końca. Finansowanie tej inwestycji podzielone zostało między trzy samorządy: województwo, powiat i miasto.

Z punktu widzenia mieszkańców, ale też bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy komunikacji, jest ona niezmiernie ważna, zwłaszcza w połączeniu z inwestycją zakończoną przez Powiat w tym roku  tj. nowo wybudowanym rondem u zbiegu ulicy Szkolnej oraz Iglastej w Starachowicach. W ocenie starosty Danuty Krępy, znacznie poprawi to ruch w tej części miasta, choć – nie rozwiąże do końca problemów z komunikacją. Mogłaby go uczynić jedynie budowa przejścia nad torami kolejowymi, ale opcja w formule zaprojektuj – wybuduj okazała się zbyt kosztowna.
- Dlatego najpierw będziemy musieli ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, a dopiero potem na budowę wiaduktu – tłumaczy starosta, zapewniając że jest to kluczowa inwestycja dla Starachowic, która usprawniłaby komunikację na wiele lat.

Wsparcie dla działań w zakresie tej inwestycji zapowiedział już  poseł Krzysztof Lipiec.


wtorek, 21 sierpnia 2018 09:35

Pamięci bohaterów, poległych w wojnie polsko – bolszewickiej poświęcone były uroczystości, jakie odbyły się w Ambrożowie 18 sierpnia z inicjatywy Rycerzy Kolumna, którym patronowała starosta Danuta Krępa. Przy wsparciu Gminy odnowiono tam pomnik, który przetrwał dwie okupacje.

Na kilkumetrowym cokole znajduje się krzyż, pod nim wizerunek marszałka i napis „Padli na polu chwały odpierając od granic państwa polskiego pod wodzą J. Piłsudskiego nawałę bolszewicką w 1920 r.” Mowa o 26 mieszkańcach gminy Pawłów, uczestnikach wojny polsko –bolszewickiej, którzy polegli za wolną Polskę. To właśnie ich bohaterstwo i niezłomną postawę upamiętniać miał pomnik, wzniesiony tu jeszcze w latach dwudziestych, który przetrwał dwie okupacje, a który teraz doczekał się renowacji. To właśnie przy nim, z inicjatywy Rycerzy Kolumna, 18 sierpnia br. odbyły się  uroczystości poświęcone pamięci  żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej. Rozpoczął je apel poległych oraz złożenie wiązanek pod tymże pomnikiem, z udziałem przedstawicieli władz , w tym m.in. starosty Danuty Krępy.
Podkreślała ona w swym wystąpieniu, że dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

- Musimy jednak pamiętać, że niepodległość nie została nam dana na zawsze, że trzeba o nią zabiegać i o nią dbać – mówiła starosta, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, w których podkreślał., że "Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego".

- Zadbajmy o to aby była wykorzystywana właściwie, w służbie Ojczyźnie – apelowała starosta.
O bohaterskiej postawie mieszkańców mówił też poseł Krzysztof Lipiec, który dziękował całej gminnej społeczności za uchronienie pomnika.

-To piękne świadectwo przywiązania do największych wartości – mówił poseł, cytując w ślad za marszałkiem J. Piłsudskim, że naród który nie pamięta o przeszłości, nie jest wart teraźniejszości i nie zasługuje na przyszłość.
- Jesteśmy tu po to, aby dać świadectwo i zamanifestować światu, że jako Polska zasługujemy na przyszłość – mówił do zgromadzonych poseł.
Za ofiarę i trud kilku pokoleń Polaków dziękował też wójt gminy Pawłów, Marek Wojtas, mówiąc o bohaterach bezimiennych, ale też znanych z imienia i nazwiska, lecz nie wspomnianych w podręcznikach historii.

To również dla nich była ta uroczystość. Po krótkiej modlitwie za poległych żołnierzy odbyła się msza święta polowa , poświęcona 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz poległym w 1920 r. żołnierzom, mieszkańcom gm. Pawłów.


Całość zwieńczył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu Rycerzy Kolumna.

 


piątek, 17 sierpnia 2018 14:18

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach oraz Fundacja Kukułeczka z początkiem nowego roku szkolnego będą wspólnie realizować projekt „A ku ku: folk’n’roll”, na co pozyskali 8 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018”.

Projekt będzie realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt „A ku ku: folk’n’roll” to cykl wspólnych warsztatów muzycznych członków młodzieżowej grupy rockowej z MDK  i zespołu ludowego z Kukułeczki, zakończony koncertem, na którym zostaną zaprezentowane efekty wspólnej pracy obu grup.
Głównymi realizatorami projektu będą przedstawiciele dwóch zespołów rockowych, które działają w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach: White Stripes i Celibat oraz kapela Ludowa Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kukułeczka”.


Foto: MDK Starachowice

Jednym z głównych założeń projektu jest jak największy udział dzieci i młodzieży w jego realizacji, udział  na każdym etapie działań projektowych.
Dzieci i młodzież podczas wspólnych spotkań opracują kilka utworów muzycznych, zajmą się też w dużym stopniu promocją projektu i organizacją koncertu. Grupa zaprezentuje efekty warsztatów podczas ogólnodostępnego, wspólnego koncertu. W koncercie wezmą też udział zaproszeni przez grupę warsztatową znajomi i przyjaciele z placówek: Kukułeczki i MDK.
W ramach projektu odbędzie się spotkanie integracyjne, spięć spotkań warsztatowych, wspólny koncert oraz spotkanie podsumowująco - ewaluacyjne.
-  Planujemy, że podczas kolejnych  warsztatów młodzież opracuje rockowo – folkowo od trzech do pięciu wybranych przez siebie utworów – zapowiadają realizatorski projektu dyrektor MDK Agnieszka Lasek – Piwarska i prezes Fundacji Kukułeczka Marta Blicharz. - Grupa zajmie się też propozycjami promocji projektu i form dotarcia do grup rówieśniczych oraz zaproponuje kształt koncertu finałowego. Podczas spotkań młodzież będzie miała wsparcie profesjonalnych muzyków: instruktorów kapeli ludowej z Kukułeczki oraz instruktora zespołu rockowego z MDK.
Efekty pracy obu grup poznamy podczas koncertu, który odbędzie się w połowie października w Starachowickim Centrum Kultury. Wstęp na koncert „A ku ku: rock’n’roll” będzie bezpłatny, tak że każdy będzie mógł sprawdzić efekty mariażu muzyki rockowej i ludowej.


wtorek, 14 sierpnia 2018 14:14

Z uwagi na rozpoczynający się remont, od 20 sierpnia br. (poniedziałek) Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach będzie pracował w sali konferencyjnej, na parterze budynku. W trakcie trwania remontu tj. od 20 sierpnia do 30 września br., obsługa interesantów tegoż wydziału będzie odbywać się na parterze.

 


wtorek, 14 sierpnia 2018 09:20

13 sierpnia br. w Wąchocku odbyła się uroczystość pośmiertnego wręczenia Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” nadaną płk. Arnaud Beltrame, francuskiemu żandarmowi, zastrzelonemu przez napastnika w Trebes na południu Francji. Uczestniczyła w niej Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak.

W czerwcu br. na leśnej polanie „Wykus” odbyły się rocznicowe spotkania świętokrzyskich partyzantów, upamiętniające bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, w trakcie których wręczone zostały dwie Honorowe Policyjne Odznaki Zasługi im. „Ponurego”, w tym jedna pośmiertna. Uchwałą Kapituły pośmiertnie odznaczony został także płk. Arnaud Beltrame, francuski żandarm, który 23 marca br. poświęcił życie dla ratowania istnienia ludzkiego. Po 22 latach służby został zastrzelony przez napastnika w Trebes na południu Francji, walcząc z terroryzmem. Oddał swe życie ratując zakładniczkę.
13 sierpnia br. w klasztorze Ojców Cystersów w Wąchocku odbyły się uroczystości związane z pośmiertnym nadaniem żandarmowi odznaki „Ponurego”. Rozpoczęła je uroczysta msza święta z policyjnymi honorami. Kulminacyjnym momentem było wręczenie odznaki wdowie po płk Arnaud Beltrame - Pani Marielle Beltrame. Dokonał tego Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak. Wyrazy szacunku wdowie przekazał również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz przewodniczący kapituły Jacenty Frydrych.
W uroczystościach uczestniczyło szereg gości z kraju i zagranicy, w tym m.in. Pierwszy Radca ambasady Francji jako Chargé d’affaires a.i., Pan Mathieu Carmena, Oficer Łącznikowy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Polsce insp. Olivier Ordas, Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Żandarmerii w Regionie, przyjaciel francuskiego bohatera Fchosz-konty płk. Eric Lłizy. Powiat Starachowicki reprezentowała Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak.


poniedziałek, 13 sierpnia 2018 15:12

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat na tygodniowe,  bezpłatne zajęcia teatralno – taneczne pod hasłem „TU Teatr 2k18”. Warsztaty poprowadzi dwójka aktorów – tancerzy: Katarzyna Gocał i Karol Pruciak.

Zajęcia odbywać się będą w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, przy ulicy Glinianej 10 A  od poniedziałku 20 sierpnia do soboty 25 sierpnia w godzinach 10:00 – 14.30.  W niedzielę 26 sierpnia o godzinie 14.00  w hali lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki odbędzie się podsumowanie warsztatów – uczestnicy pokażą efekty swojej pracy a prowadzący warsztaty spektakl teatralny pod tytułem „Broken flowers”.
Są jeszcze wolne miejsca, prosimy o zapisy pod numerem telefonu 41 274 31 32 lub 600 924 709. Decyduje kolejność zgłoszeń.
***
Projekt „TU Teatr 2k18” ma na celu twórcze i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  podczas wakacji oraz między innymi: rozwijanie umiejętności interpersonalnych,   uczenie rozpoznawania emocji i odreagowania napięć, wzmacnianie poczucia własnej wartości,  pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, zainteresowanie adresatów projektu teatrem tańca, rozbudzenie kreatywności i odwagi u  uczestników projektu w podejmowaniu własnych inicjatyw twórczych.
Warsztaty będą podzielone na kilka części:
-  warsztaty teatralno – ruchowe,
- interaktywny wykład, dotyczący zjawiska teatru tańca, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych oraz promocyjnych  Wydziału Teatru Tańca Państwowej  Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
- prezentacja promująca podejmowanie własnych inicjatyw twórczych na przykładzie międzynarodowego kolektywu „Inter:ference”, którego założycielami i członkami są prowadzący warsztaty i wykonawcy finałowego spektaklu Katarzyna Gocał i Karol Pruciak.
Katarzyna Gocał to aktorka-tancerka, absolwentka oraz pedagog Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Współtwórczyni międzynarodowego kolektywu Inter:ference (Polska/Niemcy), w którym tworzy i prezentuje spektakle teatru tańca na scenach, m.in. w Monachium, Berlinie, Petersburgu, Miszkolcu, Freiburgu, Krakowie, Bytomiu i Szczecinie. W 2013 roku wraz z Inter:ference zdobyła nagrodę „Złota Maska” za choreografię do spektaklu „Heimsuchung/Nawiedzenie”. W 2013 roku nominowana do nagrody „Debiuty Śląskie” za osobowość twórczą. W 2016 roku zdobyła nagrodę aktorską na Festiwalu OFTeN w Ostrowie Wielkopolskim. Odbyła stypendia w Macau, Berlinie, Stambule, Monachium. Prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą. Obecnie współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, z Teatrem Starym w Krakowie, Operą Podlaską w Białymstoku, Teatrem Syrena w Warszawie,  Krakowskim Teatrem Tańca oraz Teatrem KTO w Krakowie.

Karol Pruciak - absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz absolwent prywatnej szkoły aktorskiej „Art – Play” Doroty Pomykały i Danuty Owczarek. Współzałożyciel międzynarodowego kolektywu Inter:ference, z którym otrzymał Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Śląskieg – Złotą Maskę – za choreografię w spektaklu "Heimsuchung - Nawiedzenie". Grał na deskach Teatrów: im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,  im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Współpracuje z Operą Podlaską w Białymstoku, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej i Teatrem Variete w Krakowie. Uczestnik licznych festiwali w Polsce ("Dialog" we Wrocławiu, Warszawskie Spotkania Teatralne) i na świecie (Rosja, Niemcy, Włochy, Węgry). Prowadził warsztaty teatralne m.in. podczas projektu społecznego "Tu Teatr" w Starachowicach, w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, podczas projektu "Podziel się swoim talentem" w Suwałkach, Gołdapi oraz Pułtusku, w Gimnazjum im. A. Kubickiego we Mstowie, w Macau Conservatory w Chinach, a także rezydencji w Stambule (Turcja). Uczestnik warsztatów teatralnych i tanecznych: Louis Frank, Sharon Vazanna, Herman Tromp, Tomasz Rodowicz, Hofan Chan, Arie Bursztyn, Werner Bechter, Tang Shu Wing, Josef Frucek, Csaba Horvath, Mo Michele Monett, Igor Kachaev
 ***
Głównym organizatorem projektu „TU Teatr 2k18” jest Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Współorganizatorami są  Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Starachowice.