21°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1022 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
27 °C 27 °C 26 °C 27 °C 28 °C
12 °C 14 °C 15 °C 13 °C 15 °C
poniedziałek, 18 listopada 2019 10:53

21 listopada br. w sali wystaw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach (ul. Kochanowskiego 5) odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje", organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Zapraszamy serdecznie!


poniedziałek, 18 listopada 2019 10:38

Starosta Starachowicki informuje, że termin składania wniosków o przyznanie Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego "Żelazny Pierścień" został wydłużony do 22 listopada br. do godziny 15:00.

Informacje i wnioski dotyczące nagrody znajdują się pod adresem: http://powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3729.


piątek, 15 listopada 2019 14:25

Starosta Starachowicki zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Odbędą się one w terminie od 14 do 25 listopada br. Uwagi oraz opinie należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, przesyłać drogą pocztową albo elektroniczną.


wtorek, 12 listopada 2019 13:07

Msza święta w intencji Ojczyzny, a później oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości – tak w dużym skrócie wyglądały w tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości w Starachowicach, organizowane wspólnie przez Powiat i Miasto. Mieszkańcy mogli wziąć również udział w Biegu Niepodległości, organizowanym przez Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice.


wtorek, 12 listopada 2019 13:06

Z okazji 120 rocznicy oddania do użytku zakładu wielkopiecowego w Starachowicach Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura zorganizowało konferencję naukową pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego   w okresie przemian (1870-1914)”. Jednym z jej prelegentów był wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który przybliżył zebranym postać Władysława Wielickiego-inżyniera chemika z pierwszego w Staropolskim Okręgu Przemysłowym laboratorium hutniczego.


wtorek, 12 listopada 2019 13:03

Do 22 listopada br. można zgładzać kandydatów do konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy”, organizowanego przez świętokrzyski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o wyróżnienie osób i instytucji oraz organizacji, które w sposób szczególny działają na rzecz osób niepełnosprawnych.


piątek, 8 listopada 2019 14:59

Starosta Piotr Babicki zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczne obchody rozpoczną się o godz. 9.00  (11 listopada) uroczystą mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach, po której nastąpi przemarsz pod Pomnik Niepodległosci. Tam tradycyjnie odbędą się przemówienia oraz złożenie wiązanek. Uroczystość uświetni występ młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.


piątek, 8 listopada 2019 13:28

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020 roku. Szczegóły w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.


piątek, 8 listopada 2019 09:32

Grzegorz Kaleta został nowym dyrektorem Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Na posiedzeniu, które odbyło się 8 listopada br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o powołaniu go na stanowisko szefa lecznicy. Obejmie je z dniem 12 listopada br.


środa, 6 listopada 2019 15:02

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie powiatu starachowickiego w 2020 r. Oferty można składać do 27 listopada br. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Szczegóły znajdują się w załączonej poniżej uchwale Zarządu Powiatu.