Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

78.rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sendecki wziął udział w uroczystościach poświęconych 78. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które w latach 1939 -1945 pozostawało ewenementem w ogarniętej wojną Europie oraz tajnego harcerstwa – Szarych Szeregów.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Pieniądze na auto dla niepełnosprawnych

80 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Powiat Starachowicki przekazał dziś (27 sierpnia) Gminie Starachowice. Pieniądze pozwolą na zakup mikrobusa dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Reja w Starachowicach. Umowę sygnowali podpisami: starosta Danuta Krępa i wicestarosta Marek Pawłowski, a z ramienia Gminy: prezydent Marek Materek i skarbnik Gminy Halina Piwnik.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Powiatu w Starachowicach

28 września br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się tradycyjnie o godz. 9.00. Porządek obrad prezentujemy poniżej.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Podziękowania dla kombatantów

Władze Powiatu uczciły Dzień Weterana. Podczas poniedziałkowego (25 września) posiedzenia Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych podziękowały jej członkom za krzewienie tradycji patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o żołnierzach poległych i pomordowanych, za działalność społeczną prowadzoną z dużą energią i poświęceniem. Do podziękowań i życzeń dołączyli się również obecni podczas uroczystości: poseł Krzysztof Lipiec i Pełnomocnik marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Karol Fijałkowski.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Spotkanie z konsulem generalnym USA

Starosta Danuta Krępa wzięła udział w spotkaniu z konsulem generalnym Stanów Zjednoczonych, Walterem Braunohlerem i konsulem ds. Polityczno-Ekonomicznych, Thomasem Zia, którzy odwiedzili 25 września br. Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca, walczące o dalsze funkcjonowanie w Starachowicach.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Muzeum wspiera Cystersów

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zostało członkiem wspierającym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Podpisanie porozumienia w tej sprawie odbyło 22 września br. w romańskim kapitularzu wąchockiego opactwa w obecności wicestarosty Marka Pawłowskiego i Ojca Opata Eugeniusza Augustyna.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Konferencja poświęcona zatrudnianiu cudzoziemców

22 września br. w  Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się konferencja poświęcona problematyce zatrudniania i pracy cudzoziemców na terytorium Polski, zorganizowana przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród pracodawców w naszym powiecie, czego dowiodła spora frekwencja, ale także dyskusja, jaka wywiązała się w trakcie.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Delegacja z Vechty odwiedziła nasz powiat

Władze Powiatu Starachowickiego gościły przez trzy dni (21 -23 września) delegację z partnerskiego powiatu Vechta w Dolnej Saksonii. Była to znakomita okazja do bliższego poznania, ale też zacieśnienia stosunków pomiędzy samorządami.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic

Rusza realizacja projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mającego na celu rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech powiatowych placówkach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Jest to ogromna szansa na zdobycie kompetencji  i kwalifikacji zawodowych przez uczniów, doskonalenie umiejętności przez nauczycieli zawodu, a także doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Wizytowali oświatowe placówki

Radni z Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Starachowicach dokonali przeglądu technicznego budynków czterech oświatowych placówek: Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 oraz pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego na ulicy 1 Maja w Starachowicach. Miało to związek z planowanymi inwestycjami przez Powiat. W wyjazdowym posiedzeniu wzięła też udział starosta Danuta Krępa.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Czy wiesz że...

Herb Powiatu Starachowickiego składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której w błękitnym polu znajdują się trzy złote korony odchylone do tyłu, w ustawieniu 2:1, ozdobione drogimi kamieniami, między którymi od głowicy (u góry), znajduje się podwójny złoty krzyż, z krótszym wyższym ramieniem. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS