Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Wyjątkowa wystawa promująca dokonania niepełnosprawnych sportowców

Na wtorek, 22 sierpnia br. planowane jest otwarcie wyjątkowej wystawy fotograficznej pn. „Pragnę zwyciężać” w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. To swoisty dokument podsumowujący zmagania polskiej ekipy podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Austria 2017, wykonany przez znakomitego fotografa i fotoreportera sportowego – Adama Nurkiewicza. Organizatorem wystawy jest PFRON.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – kto nim zostanie?

Do 31 sierpnia br. można nadsyłać zgłoszenia do plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, organizowanego przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Ma on na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo, a także osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Święto Wojska Polskiego w Starachowicach

Żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny oraz tych, którzy bronili i bronią jej suwerenności wspominaliśmy we wtorek, 15 sierpnia br. podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Starachowicach. Delegacji władz powiatowych przewodziła starosta Danuta Krępa.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

74. rocznica rozbicia więzienia niemieckiego w Starachowicach

Starosta Danuta Krępa wzięła udział w obchodach 74. rocznicy rozbicia niemieckiego więzienia przez Oddział Partyzancki Antoniego Hedy -“Szarego”, jakie odbyły się 13 sierpnia w Starachowicach. Wspólnie z Moniką Nowak, Członkiem Zarządu Powiatu uczestniczyła w mszy świętej, a potem złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą brawurową akcję „Szaraków”.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Kombatanci obradowali

Omówieniu spraw przyjęć do lekarzy specjalistów osób posiadających status kombatanta albo osoby represjonowanej oraz ich uczestnictwa  w sierpniowo – wrześniowych uroczystościach patriotycznych poświęcone było wtorkowe posiedzenie (8 sierpnia br.) Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Rusza budowa ronda

Rusza budowa długo wyczekiwanego ronda u zbiegu ulic: Iglastej i Szkolnej w Starachowicach. Dzisiaj, tj. 8 sierpnia br., w obecności wicestarosty Marka Pawłowskiego, przekazano już plac budowy firmie Budromost, która zajmie się wykonawstwem. Prace potrwają do 15 listopada br. Inwestycja będzie kosztować niespełna 2,5 mln zł i zostanie zrealizowana w całości ze środków własnych Powiatu Starachowickiego.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

W trosce o rozwój wysokiej jakości usług społecznych w powiecie

Stworzeniu spójnej wizji rozwoju usług społecznych i wyznaczeniu kierunków rozwoju Ekonomii Społecznej w celu łatwiejszego aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 służyło kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Starachowickim. Powiat czyni starania by wspólnie z Gminą Starachowice i Gminą Mirzec wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu na rozwój wysokiej jakości usług społecznych (poddziałanie 9.2.1).

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

WOT w byłym starostwie?

Budynek po Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Starachowicach został wstępnie zakwalifikowany do dyslokacji jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Starachowicach. Informację tej treści przekazał staroście kpt. Piotr Rokita z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starachowicach

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Starachowickiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w pokoju 118 (Wydział Organizacyjny) Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Poniżej prezentujemy wykaz rzeczy, znajdujących się aktualnie w Biurze.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Dodatkowe dyżury prawników

W związku z tym, że 15 sierpnia br. przypada dzień ustawowo wolny od pracy (Święto Wojska Polskiego) mieszkańcy będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 14 i 17 sierpnia br.

kategoria: Aktualności
Czytaj więcej

Czy wiesz że...

Na terenie powiatu starachowickiego prowadzi działalność ok. 4.500 podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych pod względem wielkości, profilu działalności i poziomie zatrudnienia. Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym są Starachowice, gdzie ulokowała się zdecydowana większość podmiotów działających w różnych sferach gospodarki. Czytaj więcej
® 2003-2017 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS