13°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1013 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
25 °C 25 °C 21 °C 13 °C 15 °C
13 °C 14 °C 13 °C 8 °C 7 °C
poniedziałek, 7 września 2020 14:13

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, w oparciu o zapisy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza tekst uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Kukułeczka, na zadanie: Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży  o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, w tym poprzez rozwijanie własnych zainteresowań. „Uczymy się i nagrywamy”.

Zgodnie z zapisami ustawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty (data wpływu – 26 sierpnia 2020 r.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu oraz w siedzibie organu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zgłoszenia uwag przyjmujemy do dnia 15 września 2020 r., do godziny 15:30.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, pokój nr 308

tel. 41 276 09 41

e-mail: e.kisinska@powiat.starachowice.pl

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice