-1°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1008 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
10 °C 8 °C 4 °C 2 °C 2 °C
4 °C 1 °C -3 °C -3 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 30 lipca 2020 16:05

30 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyły się konkursy na dyrektorów Zespołów Szkół Zawodowych nr: 1 i 3 w Starachowicach. W obu przypadkach komisje dokonały rozstrzygnięć. W przypadku ZSZ nr 1 wybrano Panią Monikę Wójcik, dotychczasowego dyrektora tej szkoły, a w przypadku ZSZ nr 3 - Panią Dorotę Lenart – dotychczasowego zastępcę dyrektora w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Obie Panie zostaną rekomendowane Zarządowi Powiatu, który dokonana ostatecznego wyboru.

Z uwagi na dobiegającą końca kadencję dyrektorów: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów tych szkół. Kandydaci mogli składać swoje oferty do 13 lipca br. 

I tak, na konkurs na dyrektora ZSZ nr 1 w Starachowicach, wpłynęła jedna oferta. Spełniała ona wszystkie wymogi. Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się 30 lipca br. Komisja konkursowa dokonała wyboru. Osobą rekomendowaną na to stanowisko będzie Pani Monika Wójcik, dotychczasowa dyrektor tej szkoły. 

Pani Monika Wójcik ma 48 lat. Jest magistrem matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. Ma 24 -letni staż pracy. Od 2001 r. pracowała w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Wcześniej, przez ok. 14 lat - w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, a także w innych szkołach m.in. Zespole Szkół w Wąchocku i kilku starachowickich podstawówkach.  Podczas rozmowy wykazała się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do pracy na stanowisku dyrektora ZSZ nr 1. 

Na konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach wpłynęły 2 oferty. Jeden z  kandydatów złożył pisemną rezygnację z  udziału w konkursie, jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną.  Do rozmowy przystąpiła tylko jedna osoba – Pani Dorota Lenart, która finalnie została wybrana przez komisję. 

Pani Dorota Lenart ma 38 lat. Jest absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Radomskiej, z wykształcenia - magistrem ekonomii w zakresie finansów i gospodarki komunalnej. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie kwalifikacji do pracy w zawodzie, transportu w procesach logistycznych, reklamy i PR, a także nauczania przedmiotów mechatronicznych. 

Od 1 września 2016 r. była zastępcą dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, wcześniej - nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespołach Szkół Zawodowych nr 2 i 3 oraz ZDZ w Starachowicach.