24°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1022 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
27 °C 27 °C 26 °C 27 °C 28 °C
12 °C 14 °C 15 °C 13 °C 15 °C
środa, 24 czerwca 2020 14:36

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w czterech powiatowych jednostkach – Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Zespole Szkół Zawodowych nr 3, Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej i Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Z uwagi na dobiegającą końca kadencję dyrektorów: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, a także okres powierzenia obowiązków dyrektora w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach, Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów wspomnianych placówek. Mogą ubiegać się o nie nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający – obok wymaganego wykształcenia wyższego pedagogicznego – co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Komisja konkursowa weźmie też pod uwagę co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w ostatnim roku. Nauczyciele akademiccy powinni legitymować się pozytywną oceną pracy w czasie ostatnich czterech lat na uczelni. Do konkursu mogą przystąpić również osoby niebędące nauczycielami, pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach wymagań. Termin składania ofert mija 13 lipca br. o godz. 15.00.
Od kandydatów na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wymaga się wykształcenia wyższego na kierunku budownictwo, budownictwo drogowe, lub budownictwo dróg i mostów, co najmniej 5 – letniego stażu pracy, znajomości problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi, a do tego bardzo dobrej znajomości przepisów w tym ustaw: o samorządzie powiatowym, drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, finansach publicznych, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznych i prawo zamówień publicznych. Oferty można składać do 10 lipca br. do godz. 15.00.
Dokładna treść ogłoszeń konkursowych dostępna jest na BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach ( https://www.spstarachowice.bip.doc.pl/).