16°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1023 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 25 °C
8 °C 10 °C 11 °C 15 °C 15 °C
piątek, 14 lutego 2020 14:44

18 lutego br. (wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. W.Borkowskiego 4) odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się tradycyjnie o godz. 9.00, a jego porządek zamieszczamy poniżej.

 

 

PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI

RADY POWIATU W STARACHOWICACH w dniu 18 lutego2020 roku

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach,

b) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 — 2029,

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

6. Informacja o działalności Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.

7. Informacja o działalności Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. 8. Informacja o działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Starachowicach.

9. Informacja o działalności Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

10. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2020 roku.

11. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 roku.

12. Sprawozdanie z realizacji strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego za rok 2019.

13. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

14.       Wnioski i oświadczenia radnych.

15.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16.       Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

17.       Zakończenie obrad.