23°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1010 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
24 °C 26 °C 28 °C 28 °C 19 °C
16 °C 13 °C 14 °C 18 °C 12 °C
czwartek, 30 stycznia 2020 09:39

Siedmiu uczniów z naszego powiatu będzie otrzymywać w tym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy potwierdzające to wsparcie odebrali 30 stycznia br., podczas sesji Rady Powiatu w Starachowicach, z rąk Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty - Katarzyny Nowackiej. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydatów typują szkoły. Otrzymać je może tylko jeden uczeń z każdej placówki. Wsparcie przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym roku otrzymali je: 
- Mikołaj Glina – uczeń klasy II Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. W minionym roku szkolnym uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,30) i wzorową ocenę z zachowania. Angażował się w życie szkoły, brał udział w wydarzeniach kulturalnych i akcjach charytatywnych, uczestnicząc np. w turnieju piłkarskim „Gramy dla Patryka”. Wielką pasją Mikołaja jest piłka nożna. Od kilku lat gra w Klubie Sportowym Juventa. 
- Aleksandra Kępińska – uczennica III klasy Niepublicznego Technikum im. Wojska Polskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształci się w zawodzie technik logistyk. Jest zdolną i pracowitą osobą, osiąga w nauce wysoką średnią 4,71. Odznacza się znakomitą pamięcią i spostrzegawczością, samodzielnie rozwija i wzbogaca swoją wiedzę. Posiada różnorodne zainteresowania: humanistyczne, sportowe i społeczne. Myśli o swojej przyszłości i dobrym wykształceniu. Jest odważna, zawsze broni swoich poglądów. Jeśli podejmie się jakiegoś wyzwania, wykazuje odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność.
- Albert Orczyk - uczeń klasy maturalnej o profilu matematyczno-fizycznym II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Jego średnia ocen wynosi 5,13. Jest finalistą II edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Brał udział w 69 Olimpiadzie Fizycznej. 
- Maja Oświecińska – uczennica klasy IIa III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach. Za rok szkolny 2018/19 uzyskała średnią ocen 5,4 oraz wzorową ocenę z  zachowania. Jej pasją nauka języka niemieckiego. Wykazuje się przedsiębiorczością i samodzielnością w zakresie określania swoich celów edukacyjnych i życiowych. Często bierze udział w akademiach i uroczystościach szkolnych. Aktywnie działa w samorządzie szkolnym.
- Piotr Różycki  - uczeń klasy IV Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Kształci się w zawodzie technik logistyk.  Jego średnia ocen to 5,79. Jest finalistą olimpiady logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Finalistą Ligi Młodego Logistyka organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach. Reprezentował  Szkołę w etapie wojewódzkim w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodowa.
- Julita Spadło – uczennica III klasy Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Kształci się w zawodzie technik ekonomista. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymała promocję z wyróżnieniem (średnia ocen 5,18) oraz wzorową ocenę z zachowania.
Brała udział w konkursach i olimpiadach: konkurs z rachunkowości, olimpiada statystyczna, olimpiada z wiedzy konsumenckiej. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych – międzyszkolne zawody w piłce koszykowej.
- Magdalena Zawadzka – uczennica klasy II b I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. W klasie pierwszej uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole, tj. 5,69. W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikowała się i wzięła udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a w bieżącym roku szkolnym awansowała do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu ekologicznego „Zielona energia dla Ziemi”, w ramach którego brała udział w konkursie poetyckim, przygotowywała materiały dydaktyczne dla młodszych uczestników projektu oraz współpracowała z Miejską Biblioteką Publiczną.