21°C

Możliwy niewielki deszcz
Ciśnienie 1010 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
23 °C 25 °C 26 °C 29 °C 21 °C
16 °C 14 °C 14 °C 16 °C 13 °C
poniedziałek, 27 stycznia 2020 12:24

30 stycznia br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. dr W. Borkowskiego 4) odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI

RADY POWIATU W STARACHOWICACH

w dniu 30 stycznia 2020 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego,
 3. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego),
 4. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (petycja dotycząca poparcia petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej),
 5. w sprawie skargi na działalność p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.
 6. zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2029.
 1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2019 rok.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 4. Informacja z przebiegu realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2019 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
 8. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za II półrocze 2019 roku,
 1. Komisji Budżetu i Finansów,
 2. Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
 4. Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
 1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2019 rok.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 5. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 6. Zakończenie obrad.