21°C

Możliwy niewielki deszcz
Ciśnienie 1010 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
23 °C 25 °C 26 °C 29 °C 21 °C
16 °C 14 °C 14 °C 16 °C 13 °C
piątek, 3 stycznia 2020 16:36

Starosta Piotr Babicki stanął na czele społecznej Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., która będzie m.in. proponować kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno – gospodarczego. Spotkanie inauguracyjne, na którym nastąpił wybór prezydium, odbyło się 30 grudnia 2019 r.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego to nowy organ powołany na podstawie przepisów Ustawy o Wspieraniu Nowych Inwestycji. Ma ona przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. i proponować kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Może także przedstawiać władzom gmin lub powiatów położnych na terenie swojego obszaru, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tych samorządów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszary strefy, a  także przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. 30 grudnia br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego SSE „Starachowice” S.A., na którym dokonano wyboru prezydium. Przewodniczącym Rady został starosta Piotr Babicki.

- Dziękuję Zarządowi Strefy za propozycję współpracy a członkom Rady za zaufanie i wybór na przewodniczącego - mówi starosta Piotr Babicki. 

Wiceprzewodniczącym Rady został Marek Jedliński z firmy Promet, a sekretarzem - Przemysław Burek, burmistrz Iłży.