26°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1014 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
30 °C 26 °C 20 °C 21 °C 22 °C
18 °C 17 °C 14 °C 13 °C 13 °C
poniedziałek, 3 grudnia 2018 09:24

Ze względu na trudną sytuację finansową w oświacie i braki sięgające ponad 1 mln 172 tys. zł, konieczne było pilne zwołanie sesji Rady Powiatu i dokonanie zmian w dotychczasowym budżecie, które umożliwiły dalsze funkcjonowanie placówek.

W tydzień po pierwszej sesji Rady Powiatu, odbyła się druga, na której radni zdecydowali o zmianach w dotychczasowym budżecie, a co się z tym wiąże, także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podyktowane to było trudną sytuacją finansową w oświacie, gdzie brakowało ponad 1 mln 172 tys. zł na wydatki bieżące. Bez tych przesunięć byłoby zagrożone dalsze funkcjonowanie placówek. Projekt uchwały w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów. Nie budził także zastrzeżeń radnych.

Został przyjęty bez jakiejkolwiek dyskusji, przy braku głosów przeciwnych. Radni zdecydowali również o składach osobowych Stałych Komisji w Radzie Powiatu, wybierając także przewodniczących i wiceprzewodniczących tych gremiów.
I tak, pracami Komisji Budżetu i Finansów kierować będzie radny Piotr Ambroszczyk.

Na wiceprzewodniczącą Rada wybrała radną Izabelę Wronę.


Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego został radny Stanisław Wojtan,

natomiast wiceprzewodniczącym radny Jan Pocheć.

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w Radzie Powiatu przewodzić będzie radny Marek Maciukajć.

Wyborem wiceprzewodniczącego radni zajmą się na kolejnej sesji.
I wreszcie Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, na czele której stanął radny Sławomir Rymarczyk.

Wiceprzewodniczącym wybrany został radny Paweł Brzozowski.