27°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1013 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
30 °C 26 °C 20 °C 21 °C 22 °C
18 °C 17 °C 14 °C 13 °C 13 °C
poniedziałek, 3 grudnia 2018 09:02

Za nami pierwszy tydzień pracy nowo wybranego Zarządu Powiatu Starachowickiego. Był to czas intensywnych spotkań, zarówno z załogą starostwa, jak i dyrekcją podległych jednostek, wdrażania się w nowe obowiązki, a także zmierzenia się z niełatwym tematem szukania oszczędności w budżecie.

22 listopada br. podczas I sesji Rady Powiatu w Starachowicach samorządowcy wybrali nowy Zarząd Powiatu Starachowickiego. Na jego czele, jako Starosta Starachowicki, stanął Piotr Babicki. Wicestarostą został Dariusz Dąbrowski, a pozostałymi Członkami Zarządu Powiatu zostali: Jerzy Materek, Robert Sowula oraz Ryszard Nowak (nieetatowy). Z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności w budżecie Powiatu, Starosta Piotr Babicki zaproponował Radzie wprowadzenie zmian w Statucie Powiatu, które będą skutkować wprowadzeniem nowej struktury Zarządu Powiatu. Na mocy dotychczasowych przepisów organ ten składał się z czterech etatowych (starosta, wicestarosta, dwóch członków Zarządu) i jednego nieetatowego członka. Po wejściu w życie uchwały, przyjętej przez Radę Powiatu 22 listopada (nastąpi to 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym), można będzie dokonać zmian w strukturze Zarządu, ograniczając liczbę etatowych członków do trzech (starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek). Robert Sowula i Ryszard Nowak będą pełnić funkcję nieetatowych Członków Zarządu Powiatu. Nowo wybrany Zarząd rozpoczął swą pracę od spotkania z pracownikami starostwa. Złożył również wizytę dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Praktycznie od razu dokonał także podziału kompetencji.

I tak, staroście Piotrowi Babickiemu, podlegać będą sprawy związane z geodezją, zarządzaniem kryzysowym, pion ochrony wraz z pełnomocnikiem ochrony, zespół radców prawnych, Biuro Prasowe Powiatu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, stanowiska BHP, ds. kontroli, audytor wewnętrzny, a także Powiatowy Urząd Pracy.

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski odpowiadać będzie w Zarządzie za politykę społeczną, promocję i edukację, nadzorując przy tym jednostki z zakresu polityki społecznej, oświaty oraz muzeum.

Członkowi Zarządu Powiatu Jerzemu Materkowi podporządkowano sprawy związane z nieruchomościami, budownictwem, komunikacją, a także inwestycjami, stąd nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych oraz Zespołem ds. Rozwoju Powiatu.

Z kolei Robert Sowula pełniąc funkcję etatowego Członka Zarządu nadzorować ma Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W tydzień po pierwszej sesji, odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu. Ze względu na trudną sytuację finansową w oświacie (brak na wydatki bieżące w wysokości 1 mln 172 tys. zł), Zarząd Powiatu zmuszony był prosić przewodniczącą Rady Powiatu o pilne zwołanie sesji, na której konieczne było dokonanie zmian w budżecie, umożliwiających dalsze funkcjonowania placówek oświatowych.

W chwili obecnej analizowany jest stan finansów powiatu. O wynikach tej analizy Zarząd Powiatu będzie informował mieszkańców.