2°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1031 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
12 °C 10 °C 7 °C 8 °C 11 °C
5 °C 3 °C 2 °C 0 °C 2 °C
piątek, 12 października 2018 19:12

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego na 14 października, Starosta Danuta Krępa wręczyła w piątek (12 października br.) nagrody nauczycielom, pracującym w placówkach zarządzanych przez Powiat. Otrzymało je osiemnastu pedagogów. W gronie odznaczonych, nagrodzonych i wyróżnionych w tym roku znalazło się aż 112 nauczycieli.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gromadząc nauczycieli z miejskich, gminnych i powiatowych placówek. Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatu Starachowickiego ze starostą Danutą Krępą na czele. Tak jak co roku włodarze dziękowali nauczycielom za ich za solidną pracę, a także serce wkładane w wychowanie młodzieży.

Starosta Danuta Krępa podkreślała, że dzięki nauczycielom nasz kraj i Ojczyzna rozwija się w dobrym kierunku. Dziękując za to co robią na co dzień, życzyła im przede wszystkim zdrowia, cierpliwości, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także uznania w oczach innych.

W ślad za słowami szły też nagrody, medale i odznaczenia
W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej starosta Danuta Krępa przyznała nagrody 18 nauczycielom, a byli to: Dariusz Lipiec – dyrektor I LO, Ilona Traczyk i Beata Berlewicz z I LO, Norbert Kutyła oraz Beata Żeber z II LO, Jolanta Dobosz z III LO, Joanna Kiełek, Gabriela Kochmańska i Krzysztof Stachurski z ZSZ nr 1, Beata Sławińska – Kopyś, Dariusz Leszczyszyn i Janusz Ćwieluch z ZSZ nr 2, Elżbieta Ochała z ZSZ nr 3, Justyna Żłobecka z CKP, Małgorzata Karkusiewicz oraz Elżbieta Więcaszek ze SOSz-W, a także Izabela Linek z MOGKiK i Sylwester Kiełek – dyrektor POP.

Podziękowania oraz życzenia składali także nauczycielom: Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Wicekurator Oświaty, Tomasz Pleban, Zastępca Prezydenta Jerzy Miśkiewicz, a także poseł Krzysztof Lipiec i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Wręczyli oni także medale i odznaczenia.
W gronie osób, które je otrzymały znaleźli się również nauczyciele ze szkół powiatowych. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Mariusz Majewski, dyrektor ZSZ nr 3 w Starachowicach.


Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 14 pedagogów, w tym: Joanna Kumon, Anita Skowrońska i Katarzyna Żerek z III LO w Starachowicach, Mirosław Opozda – dyrektor MOGKiK w Starachowicach, Jacek Orzechowski z II LO, a także Edyta Żurowska z I LO w Starachowicach. Brązowe odznaczenie przyznano czterem nauczycielom, w tym Radosławowi Mroczkowi z ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz Katarzynie Serafin z I LO w Starachowicach.
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2018 roku „Medal Komisji Edukacji Narodowej” otrzymało w tym roku 29 nauczycieli, w tym Małgorzata Urban – dyrektor CKP w Starachowicach,

Monika Wójcik – dyrektor ZSZ nr 1 w Starachowicach oraz Cezary Wójtowicz – z II LO w Starachowicach. Odebrał go również Sylwester Kiełek – dyrektor Państwowego Ogniska Plastycznego, nagrodzony w ub. r.
Z kolei Joanna Pucułek z I LO, Anita Skowrońska z III LO oraz dyrektor CKP Małgorzata Urban znaleźli się w gronie 10 nauczycieli, nagrodzonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Swoje Nagrody przyznał tajże Prezydent Miasta Starachowice, który wyróżnił w ten sposób 19 nauczycieli.
Uroczystość uświetnił świetny koncert „Agnieszka” w wykonaniu artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach. Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy!

Szersza fotorelacja: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1947782335300442&type=1&l=ec68d933e0