-2°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1028 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
-1 °C -0 °C -1 °C -2 °C -3 °C
-4 °C -5 °C -4 °C -4 °C -6 °C
poniedziałek, 24 września 2018 07:42

PORZĄDEK OBRAD XLVIII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH w dniu 27 - WRZEŚNIA - 2018 roku.

 


 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego:
  a) Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  b) Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70,
  - uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
  - pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0905 T Starachowice ul. Radomska na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą,
  - ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,
  - zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 - 2028.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Ustalenia terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
 10. Zakończenie obrad.


       Wiceprzewodniczący  Rady -  Przemysław Czaja