Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Inwestycje powiatu w starachowickim Szpitalu.

Powiat inwestuje w poprawę warunków ochrony zdrowia pacjentów Starachowickiego Szpitala. Rozpoczęto remont budynku, do którego zostanie przeniesiony Oddział Zakaźny.

W dniu 11 lipca br na konferencji prasowej zwołanej na terenie PZOZ w Starachowicach w miejscu przyszłej nowej lokalizacji Oddziału Chorób Zakaźnych starachowickiego szpitala, Pani Starosta Danuta Krępa w obecności Posłów Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP Krzysztofa Lipca i Marka Kwitka oraz dyrektora szpitala pani Małgorzaty Arent zapowiedziała, że przeniesienie Oddziału Zakaźnego do budynku nowego szpitala odbędzie się do końca bieżącego roku. Ponadto, Pani Starosta poinformowała o zamiarze przywrócenia poradni chirurgii naczyniowej, uzyskaniu funduszy europejskich na sprzęt rehabilitacyjny oraz środków zewnętrznych na informatyzację szpitala.

Kwestia przenosin Oddziału Zakaźnego była podnoszona już w czasach poprzednich Zarządów, jednakże dopiero obecny Zarząd Powiatu doprowadził do skutecznego pozyskania pieniędzy (planowany koszt inwestycji: 3 867 468,49 zł, przy czym 80% to środki rządowe,  19% - wkład własny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  1% - wkład Powiatu Starachowickiego) i wyłonienia Wykonawcy. Pomieszczenia szpitalne przeznaczone dla Oddziału zostaną przystosowane do standardów spełniających wymagania aktualnie obowiązującego prawa, a usytuowanie Oddziału w kompleksie głównym szpitala zapewni pacjentom szybki dostęp do diagnostyki obrazowej (USG, RTG, TK, RM) i diagnostyki laboratoryjnej oraz do innych oddziałów znajdujących się w szpitalu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Mając na uwadze dobro pacjentów z problemami krążeniowo-naczyniowymi Zarząd Powiatu podejmuje wzmożone starania o przywrócenie poradni chirurgii naczyniowej w szpitalu. Prowadzone są obecnie rozmowy z lekarzami, a na przełomie sierpnia i września szpital będzie stawał do konkursów ogłaszanych przez NFZ na tego typu usługi.

Szpital z sukcesami zdobywa środki zewnętrzne na polepszanie jakości świadczonych usług. Z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach udało się pozyskać 460 tys. zł. dotacji z RPO na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla leczenia chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego osób dorosłych. Doposażone zostaną oddziały: rehabilitacyjny, rehabilitacji neurologicznej, fizjoterapii oraz ośrodka rehabilitacji dziennej. Sprzęt będzie też służył pacjentom wymagającym rehabilitacji w zakresie narządów ruchu po przebytych urazach, udarach i operacjach.

Ponadto, 2,3 mln złotych zostało pozyskane z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na informatyzację szpitala, a dokładniej na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zaplanowanej na lata 2018-21. Zostanie przebudowana infrastruktura techniczna dla bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej oraz niezawodności sieci, bezpieczeństwa informatycznego oraz bezpieczną wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o zdefiniowane standardy wymiany danych.

Poseł Krzysztof Lipiec wyraził zadowolenie z działań podejmowanych przez Starostę i Dyrektora szpitala na rzecz poprawy dostępności usług medycznych nie tylko w powiecie, ale także w regionie. Nowy Oddział Zakaźny, który będzie tu funkcjonował, wzbogaci Województwo Świętokrzyskie o jeden z najlepszych w północnej części województwa tego typu oddział. Poseł poinformował także o prowadzonych rozmowach w Ministerstwie Zdrowia na temat przywrócenia działalności poradni chirurgii naczyniowej i poszerzenia zakresu działalności Oddziału Kardiologicznego.

 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS