Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

XLV Sesja Rady Powiatu

28 czerwca (czwartek) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a ich porządek prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XLV RADY POWIATU W STARACHOWICACH
W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
b) przedstawienie uchwały Nr 60/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania flnansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok.
4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dia Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia  23 maja  2018  roku  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  dla  Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok,
b) przedstawienie uchwały Nr 86/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
6. Podjęcle uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum inn. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2017,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowlcach,
d) wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Starachowice,
fj upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Mlrzec,
g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018—2028.
7. Przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na II połrocze 2018 roku.
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS