Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Zarząd wizytował drogi

Ulicę Borówkową i Jagodową w Brodach, a także Górną w Adamowie wizytowali 13 czerwca br. Członkowie Zarządu Powiatu Starachowickiego. Miało to związek z postulatami Gminy w zakresie problemów z odwodnieniem ulicy Borówkowej i Jagodowej oraz budowy chodnika prowadzącego na cmentarz w Adamowie.

Członkowie Zarządu Powiatu, którym przewodziła starosta Danuta Krępa, udali się najpierw do Brodów, gdzie trwa przebudowa drogi Krynki – Brody. Mieszkańcy przylegających do niej ulic: Borówkowej i Jagodowej, którzy od lat zalewani są wodami opadowymi, postulują o wykonanie tam odwodnienia. Teren, na którym można by byłoby je wykonać znajduje się dzisiaj w rękach prywatnych. Po wygaśnięciu umowy jego dzierżawy, co ma nastąpić z końcem sierpnia br. teren zostanie przygotowany do wykonania tam rowu. Ponieważ rów odbierałby wody opadowe nie pochodzące z powierzchni drogi powiatowej jego wykonanie pozostawałoby w gestii  Gminy lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane są powierzchniowo poza pas drogowy, w kierunku przeciwległym do ulicy Borówkowej i Jagodowej, nie wpływając tym samym na problem zalewania usytuowanych tam posesji.W następnej kolejności Członkowie Zarządu Powiatu odwiedzili Adamów, a dokładnie drogę powiatową nr 0615 T, która biegnie przez wieś (ulica Górna). Wójt Gminy Brody postulowała, by Powiat wybudował chodnik na odcinku ok. 700 m od skrzyżowania z ulicą Kościelną aż do cmentarza. Przedsięwzięcie wydaje się jednak trudne technicznie do wykonania. Wiązałoby się bowiem z koniecznością zlikwidowania rowu, a to z kolei mogłoby spowodować duże problemy z odwodnieniem i wjazdami na posesję.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS