Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Przyglądali się przejściom dla pieszych

Wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Powiatu, Miasta, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz Komendy Wojewódzkiej  i Powiatowej Policji odbyła się 12 czerwca br. na drodze 744 w Starachowicach. Podczas spotkania szukano rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, umiejscowionych na tej trasie.

Pomysł zorganizowania spotkania pojawił się na ostatniej sesji Rady Powiatu przy okazji wystąpienia dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – Damiana Urbanowskiego oraz dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie. Radny Paweł Lewkowicz zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, usytuowanych na drogach wojewódzkich, zwłaszcza 744. Wówczas pojawiła się propozycja zorganizowania wizji lokalnej w terenie z udziałem przedstawicieli służb wojewódzkich, powiatowych i miejskich, odpowiedzialnych za drogi oraz policji, która czuwa nad bezpieczeństwem. I takie właśnie spotkanie odbyło się 12 czerwca br. w Starachowicach. Uczestniczyli w nim: Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki, Krzysztof Korus, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, Jarosław Trzebiński z Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, st. asp. Mirosław Kusztal, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w KPP w Starachowicach, a także przedstawiciele miasta, służb wojewódzkich i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wszyscy spotkali się na ulicy Radomskiej, w okolicy cmentarza, aby przyjrzeć się bezpieczeństwu na tym odcinku. Następnie udali się na przejście przy Urzędzie Miasta w Starachowicach oraz pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym a sklepem Biedronka. Dokonali także przeglądu kolejnych „pasów” w kierunku ulicy Konstytucji 3-go Maja, następnie na skrzyżowaniu z ulicą Reja oraz na przejściu na alei Armii Krajowej, gdzie znajduje się jedno z najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych (naprzeciw galerii Skałka). Lustracja skończyła się na przejściu w okolicy „Grzybka”. Przy każdym z tych miejsc przytaczane były dane liczbowe dotyczące ilości zdarzeń z udziałem pieszych i podnoszono problem niewystarczającego oznakowania i oświetlenia. Dyskutowano o możliwościach poprawy bezpieczeństwa pieszych na poszczególnych przejściach, a także o możliwych do zastosowania rozwiązaniach z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego, jako formalni Zarządcy drogi DW 744, zadeklarowali rozważenie możliwości ewentualnego wdrożenia zgłoszonych uwag i wniosków.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Herb Powiatu Starachowickiego składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której w błękitnym polu znajdują się trzy złote korony odchylone do tyłu, w ustawieniu 2:1, ozdobione drogimi kamieniami, między którymi od głowicy (u góry), znajduje się podwójny złoty krzyż, z krótszym wyższym ramieniem. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS