Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

„Wiem czym oddycham – smog albo zdrowie”

Wicestarosta Marek Pawłowski nagrodził zwycięzców konkursu plastycznego „Wiem czym oddycham – smog albo zdrowie”, zorganizowanego przez Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy współudziale Państwowego Ogniska Plastycznego. W tym roku cieszył się on dużym zainteresowaniem młodzieży. Wpłynęło ponad 50 prac.

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie. Miał on na celu zainteresowanie uczniów problematyką ochrony środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza, ale także podjęcie przez nią konkretnych działań na rzecz jego ochrony tj. walki ze smogiem. Uczestnicy musieli wykonać prace plastyczne w dowolnej technice obrazujące problem. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 50 osób. Najpierw wyłonieni zostali laureaci na poziomie  poszczególnych szkół, a potem komisja konkursowa powołana przez starostę Danutę Krępę dokonała oceny przedłożonych prac i wyłoniła laureatów I, II oraz III miejsca. Zdaniem członków komisji, poziom zgłoszonych prac był bardzo dobry. Autorzy wykazali się dużą różnorodnością w prezentacji tematu, a przy tym kreatywnością i dużym zaangażowaniem, które są przecież niezbędne we wszystkich działaniach artystycznych. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czwartek, 7 czerwca br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

I tak, na miejscu pierwszym znalazły się ex aequo: Wiktoria Długosz oraz Eliza Nowak. Drugą nagrodę zdobyły: Zuzanna Mazurkiewicz oraz Jolanta Kosmala. Trzecie miejsce należało natomiast do Mai Sosnowskiej, Marii Jagieły i Mateusza Rojka. Jury przyznało też wyróżnienia. Powędrowały one do: Katarzyny Wus, Magdaleny Wójcik, Natalii Sikory, Agnieszki Różyckiej, Anastazji Kisińskiej i Darii Leszczyńskiej. Nagrody wręczył zwycięzcom wicestarosta Marek Pawłowski.

Na pozostałych uczestników czekały dyplomy, natomiast na nauczycieli podziękowania.

Prace można oglądać na II piętrze Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Zachęcamy do podziwiania.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS