Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

XLIV Sesja Rady Powiatu

30 maja br. (środa) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a ich porządek prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH
W DNIU 30 MAJA 2018 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2017 rok i planowanych działaniach na 2018 rok.
4. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
5. Informacja dotycząca wyniku finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach za I kwartal 2018 r.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecle Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 -2028,
c) podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerow  oraz liczby radnych  wybieranych  w kazdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Starachowlckiego.
8. Zatwierdzenle protokołu z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Ustalenie terminu następnej sesji.
13. Zakończenie obrad.

 

kategoria: Wydarzenia

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS