Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Dyskutowali o ASF i bezpieczeństwie pieszych

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, stanowiąca organ doradczy Starosty Starachowickiego zebrała się 11 kwietnia br. w powiecie. Dyskusje dotyczyły zagrożeń związanych z afrykańskim pomorem świń w powiecie starachowickim, a także projektu Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu starachowickiego na lata 2018 – 2020.

Było to pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 Starosty Starachowickiego z 29 grudnia 2017 r., w skład tego gremium weszli: Starosta Danuta Krępa, jako przewodnicząca, radni powiatu: Paweł Lewkowicz i Maria Salwa, radny miejski Zygmunt Andrejas, Marzena Zdzymira, pracownik Zespołu ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, Waldemar Jakubowski – komendant Straży Miejskiej w Starachowicach, podinsp. Aleksy Hamera i asp. Mirosław Kusztal z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Zastępcą przewodniczącego został Paweł Lewkowicz, natomiast sekretarzem – Marzena Zdzymira.


Z głosem doradczym w Komisji znaleźli się również: kpt. Sławomir Zieba – p.o. zastępcy Komendanta PSP w Starachowicach, Ewa Dróżdż – dyrektor Państwowej Powiatowej Stancji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach, Zbigniew Polak - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Elżbieta Szafarczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Starachowicach, Paweł Zięba – przedstawiciel Gminy Brody, Krzysztof Charemski – przedstawiciel Gminy Pawłów, Andrzej Kutwin – przedstawiciel Gminy Mirzec, Stefan Miernik – przedstawiciel Miasta i Gminy Wąchock oraz Dorota Słonecka – reprezentująca Urząd Miasta w Starachowicach.
Głównym tematem rozmów podczas kwietniowego posiedzenia komisji była sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie starachowickim. Przedstawił ją bardzo dokładnie Zbigniew Polak, Powiatowy Lekarz Weterynarii, informując o rozpoczynających się wkrótce kontrolach w gospodarstwach hodowlanych. Póki co powiat starachowicki znajduje się w strefie białej, czyli poza obszarem objętym ograniczeniami, strefą zagrożoną i ochronną. Najbardziej narażona na zakażenie wirusem wydaje się północ województwa świętokrzyskiego, dlatego służby weterynarii mają rozpocząć wkrótce kontrole znajdujących się tutaj gospodarstw pod kątem dostosowania ich do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Ich celem, jak zapewnił Zbigniew Polak, nie będzie karanie hodowców, a próba wytłumaczenia jak ważna jest bioasekuracja.
Drugim ważnym tematem, poruszanym podczas spotkania był projekt Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu starachowickiego na lata 2018 – 2020, jaki przedstawił Komisji radny Paweł Lewkowicz.

Dokument zawiera wizje i cele, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy na drogach powiatu nie zginie ani jeden pieszy (na koniec 2020 r.), a w rocznym wymiarze ograniczenie liczby zabitych i ciężko rannych minimum o 50% względem roku bazowego. Przedstawia   skrupulatną diagnozę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym i analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, łącznie z obszarami interwencji, wykazem potrzeb inwestycyjnych wskazanych przez poszczególne samorządy z powiatu starachowickiego i inne podmioty realizujące  zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Swoje uwagi do niego zgłosili m.in. Zygmunt Andrejas, który wnioskował o podwyższenie przejść dla pieszych

oraz Aleksy Hamera, który proponował powiększyć grono partnerów o przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zostaną one uwzględnione w projekcie, który trafi pod głosowanie na kolejnym, czerwcowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Na terenie powiatu starachowickiego prowadzi działalność ok. 4.500 podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych pod względem wielkości, profilu działalności i poziomie zatrudnienia. Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym są Starachowice, gdzie ulokowała się zdecydowana większość podmiotów działających w różnych sferach gospodarki. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS