Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Szpital bez dofinansowania na sprzęt kardiologiczny

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach nie otrzyma dofinansowania na zakup sprzętu kardiologicznego, o które starał się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Zdecydował tak Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, rozstrzygając konkurs z działania 7.3 RPO – „Infrastruktura zdrowotna i społeczna". Władze powiatu zapowiedziały, że będą się odwoływać.

W ramach konkursu szpitale mogły się starać o dofinansowanie działań związanych z leczeniem chorób układu krążenia. Na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wpłynęło w sumie 7 projektów na wnioskowaną łączną kwotę dofinansowania 32 mln 677 tys. zł. Wszystkie wnioski o dofinansowanie zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej. Tę jednak przeszyły jedynie cztery, w tym wniosek Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Ostatecznie jednak znalazł się na liście rezerwowej, co oznacza że nie uzyska dofinansowania.  Miało ono wynosić 1 mln 175 tys. zł, podczas gdy cały wniosek opiewał na kwotę ponad 1 mln 300 tys. zł. W ramach tych środków szpital zakupić chciał sprzęt niezbędny podczas leczenia chorób układu krążenia, m.in. stację monitorowania pacjentów, aparaty echa serca, zestaw do badań holterowskich, bieżnię do prób wysiłkowych, respirator, ramię C i kilka innych. Nie będzie to jednak możliwe. Wniosek znalazł się bowiem na 4. miejscu, a dofinansowanie otrzymają tylko trzy pierwsze z listy.
- Sytuacja budzi nasz duży niepokój – skomentowała na konferencji, która odbyła się w poniedziałek, 5 lutego br. starosta Danuta Krępa, zwłaszcza że pomoc dostały placówki wnioskujące o znacznie większe pieniądze tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, który aplikował o dofinansowanie na poziomie 8 mln 700 tys. zł, Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach, gdzie dofinansowanie sięgało kwoty 3 mln 900 tys. zł i Szpital w Sandomierzu wnioskujący o ponad 2 mln 900 tys. zł.

- Nasz szpital takiego dofinansowania nie dostał, zabrakło 1 punktu, czujemy się pokrzywdzeni – powiedziała starosta, zapowiadając że szpital będzie się odwoływał.
- Nam te pieniądze są bardzo potrzebne. Chcemy by jakość leczenia naszych pacjentów była na odpowiednim poziomie, dlatego staramy się sięgać po środki zewnętrzne, aby rozwijać kardiologię – tłumaczyła starosta. - Po zaprzestaniu działalności Polsko Amerykańskich Klinik Serca, pacjentów jest znacznie więcej, chcemy odpowiednio ich zabezpieczyć. Rozumiemy potrzeby innych szpitali, ale my tutaj, w Starachowicach, mamy własne. Jeśli porównać środki, o które starał się w szpital w Starachowicach i te, o które ubiegały się inne szpitale, to widzimy że są one o wiele niższe. Kwota 1mln 175 tys. zł, przy ogóle środków płynących z RPPO, wydaje się kwotą niewielką, natomiast dla nas, dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, jest to kwota znacząca, która może nam pomóc w doposażeniu oddziału, dlatego będziemy się odwoływać – zapewniła starosta. - Mam nadzieję, że władze województwa wezmą to od uwagę i nasze zabiegi zakończą się pozytywnie – otrzymaniem dofinansowania – skwitowała D. Krępa.

W ocenie posła Krzysztofa Lipca o rozdysponowaniu środków zdecydowały względy polityczne. 
- Zabrakło nam tylko 1 punktu, tzn. że wniosek przygotowany był dobrze – uważa poseł, który krytycznie ocenia decyzję Zarządu Województwa.

- Dzisiaj, pieniądze idą za pacjentem. W sytuacji, gdy sprzęt kardiologiczny nie domaga, nasi pacjenci chcąc się leczyć udają się poza Starachowice, często poza granice województwa świętokrzyskiego. A pieniądze zamiast zostawać tutaj na miejscu, wychodzą poza region. Sytuacja jest niekorzystna nie tylko dla Starachowic, ale także dla województwa świętokrzyskiego. Nie ma takiej potrzeby aby publiczne środki finansowe uciekały poza województwo – uważa poseł. - Gdyby szpital otrzymał wsparcie, poprawiłaby się w dużym zakresie sytuacja sprzętowa oddziału kardiologicznego. 
Dlatego, jak zapowiedział, będzie namawiał władze powiatu do skorzystania z wszystkich możliwych kroków, łącznie ze skierowaniem sprawy do sądu administracyjnego, by walczyć o te pieniądze.
- Praktyka pokazuje, że samorządy, wygrywają takie sprawy w sądzie. Będę zachęcał samorząd powiatu starachowickiego, aby z tego prawa skorzystał, bo jest o co walczyć,  w sytuacji gdy zabrakło 1 punktu – uważa poseł.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Herb Powiatu Starachowickiego składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której w błękitnym polu znajdują się trzy złote korony odchylone do tyłu, w ustawieniu 2:1, ozdobione drogimi kamieniami, między którymi od głowicy (u góry), znajduje się podwójny złoty krzyż, z krótszym wyższym ramieniem. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS