Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Zmiany w Zarządzie Powiatu

Małgorzata Pruś została nowym, nieetatowym Członkiem Zarządu Powiatu w Starachowicach. Zdecydowała o tym Rada Powiatu podczas swojego czwartkowego posiedzenia, w związku z rezygnacją z tej funkcji radnej Doroty Nowakowskiej – Boskiej.

Kandydaturę Małgorzaty Pruś zgłosiła starosta Danuta Krępa, w związku z przyjęciem  przez Radę Powiatu rezygnacji z funkcji nieetatowego Członka Zarządu Powiatu radnej Doroty Boskiej Nowakowskiej.

Pani Małgorzata Pruś ma ukończone studia licencjackie z administracji publicznej. Posiada też tytuł magistra Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto, dodatkowe kwalifikacje z zakresu audytu nadzoru i kontroli w administracji publicznej, które zdobyła podczas studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie podyplomowych studiów menadżerskich w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Pracowała w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, w Komendzie Powiatowej Policji, była Sekretarzem Miasta Starachowice, a obecnie jest dyrektorem Biura Parlamentarnego Posła Na Sejm RP Krzysztofa Lipca. Jest też Członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Kielcach.
Rada zdecydowała o jej wyborze w głosowaniu tajnym.

Będzie sprawowała tę funkcję społecznie, nie pobierając za nią wynagrodzenia (z nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu nie jest nawiązywany stosunek o pracę).

Dziękując za zaufanie, nowa członkini Zarządu Powiatu podkreślała, że chce być wsparciem do inicjowania i realizacji wszelkich przedsięwzięć, które w pełni zaangażują potencjał Powiatu Starachowickiego do promocji, rozwoju, a  przede wszystkim poprawy życia jego mieszkańców, tak aby pokazać, że można skutecznie sprawować władzę.


 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS