Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.Wnioski o wyrobienie nowych należy składać do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Jednocześnie informujemy, że wymiana „starych” dokumentów na „nowe” nie jest konieczna. Dotychczasowe zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.

Nowy dokument ma być bardziej estetyczny, a swoim rozmiarem będzie zbliżony do dowodu osobistego. isty.
Na awersie legitymacji znajdywać się będą: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.
Rewers legitymacji będzie z kolei zawierać: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.
Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem legitymację wystawiać będzie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej (lub jej przedstawiciela ustawowego), która musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie:
o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Jeśli posiada się więcej niż jedno orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego z nich.
Dokument będzie posiadał okres wazności. Nie może być on dłuższy niż: 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.
W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności będą wpisywane na wniosek osoby zainteresowanej. Dane te będą zapisane na legitymacji za pomocą kodu QR.
Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje będą więc darmowe. Ale uwaga! Wydanie duplikatu będzie kosztować 15 zł. Posiadacze starych legitymacji nie muszą ich natychmiast wymieniać. Dokumenty zachowają ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.
kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2017 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS