Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

W trosce o rozwój wysokiej jakości usług społecznych w powiecie

Stworzeniu spójnej wizji rozwoju usług społecznych i wyznaczeniu kierunków rozwoju Ekonomii Społecznej w celu łatwiejszego aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 służyło kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Starachowickim. Powiat czyni starania by wspólnie z Gminą Starachowice i Gminą Mirzec wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu na rozwój wysokiej jakości usług społecznych (poddziałanie 9.2.1).

Spotkanie odbyło się w czwartek, 3 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i było kolejnym, mającym służyć wypracowaniu spójnej wizji rozwoju usług społecznych oraz kierunków ekonomii społecznej w naszym powiecie. Będą one niezbędne przy tworzeniu projektu partnerskiego w zakresie rozwoju wysokiej jakości usług społecznych, nad którym pracuje Powiat wspólnie z Gminą Starachowice, Gminą Mirzec oraz Fundacją Możesz Więcej z Bilczy. Działania te wspiera Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania z udziałem m.in. wicestarosty Marka Pawłowskiego dokonano diagnozy potrzeb społecznych w naszym powiecie. Dyskutowano także nad możliwościami pozyskania pieniędzy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 9. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, a dokładnie Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”. W ramach wspólnego wniosku Powiat chciałby stworzyć kolejne mieszkanie wspomagane dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Przypomnijmy, że w tym momencie dysponuje mieszkaniami dla dwóch osób, które udało się stworzyć z pomocą projektu „Razem w dorosłość”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Gdyby doszło do realizacji tworzonego właśnie projektu, byłaby szansa na zapewnienie lokum dla trzech kolejnych osób. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowane zostało na przyszły tydzień.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Herb Powiatu Starachowickiego składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której w błękitnym polu znajdują się trzy złote korony odchylone do tyłu, w ustawieniu 2:1, ozdobione drogimi kamieniami, między którymi od głowicy (u góry), znajduje się podwójny złoty krzyż, z krótszym wyższym ramieniem. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS