Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Wykus 2017

Za nami kolejne uroczystości wykusowe, poświęcone żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt” . W tym roku trwały one trzy dni, a rozpoczęły się u nas, w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, panelem historycznym dotyczącym historii Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury – Nurt” w 60. rocznicę jego powstania z udziałem władz powiatowych.

Tegoroczne obchody Wykus 2017 miały jubileuszowy charakter, co było związane z  60. rocznicą budowy Kapliczki na Wykusie oraz powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”. Z tej właśnie okazji, w dzień poprzedzający główne obchody, tj. w piątek 16 czerwca odbył się historyczny panel dyskusyjny w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. O historii powojennej Polski, ale i miejscu, jakie zajmowali w niej żołnierze Armii Krajowej, znaczeniu Wykusu oraz legendy, jaka urosła wokół Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego pseud. „Nurt”, mówili: prof. Marek Wierzbicki z radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Jedynak, starszy kustosz w Wydziale Archiwalnym Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, podinsp. Jacenty Frydrych, były komendant wojewódzki policji w Kielcach, inicjator nawiązania współpracy Policji ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” oraz nadania patrona świętokrzyskiej policji i ustanowienia Policyjnej Odznaki Zasługi imienia „Ponurego” czy wreszcie Marek Różycki, harcmistrz i oboźny podczas uroczystości pogrzebowych Jana Piwnika „Ponurego”, w 1988 roku.
O Wykusie, który stał się symbolem wolności i oporu także dla tych, którzy nie złożyli broni z końcem II wojny światowej, ale walczyli później, gdy władza komunistyczna zniekształcała obraz Armii Krajowej i jej bohaterów, mówiła także starosta Danuta Krępa, która witała gości  jako gospodarz tego spotkania. Wśród licznie przybyłych byli przedstawiciele władz różnych szczebli, policji, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, szkół, a także organizacji społecznych i młodzieżowych. Organizatorzy podziękowali na koniec osobom i instytucjom, którzy przez lata wspierali ich w organizacji uroczystości wykusowych. Wśród wyróżnionych znalazł się także Powiat Starachowicki. Dyplom odebrała starosta Danuta Krępa. Po zakończonym panelu wszyscy przemieścili się pod „Ławeczkę Halnego”, gdzie mimo nie najlepszej pogody odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Główne uroczystości odbyły się jednak w sobotę, 17 czerwca na wykusowej polanie. Uroczystą mszę świętą poprzedził koncert piosenek patriotycznych „Leśne Echa” i przedstawienie „Dom w Janowicach”, przygotowane przez Teatr Amatorski TEAM działający przy Starachowickim Centrum Kultury. Staroście Danucie Krępie towarzyszyli w tym dniu przewodniczący Rady Powiatu – Tomasz Margula i Członek Zarządu Powiatu – Dorota Nowakowska – Boska.
Tym, co najbardziej cieszyło, była duża frekwencja gości. Oprócz przedstawicieli władz obecni byli reprezentanci organizacji kombatanckich, strzelców, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych, szkół. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Tradycją stało się już wręczenie odznaczeń. Pro Patria, otrzymali w tym roku: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Nadleśnictwo Suchedniów, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, Urząd Miasta i Gminy Wąchock, Robert Kowalski, Jerzy Małyk, Zbigniew Pastuszka, Zbigniew Świątek, asp. Monika Kalinowska, ks. Tadeusz Lutkowski oraz Stanisław Wodyński. Wręczył je im minister Jan Kasprzyk z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, poprzedzając to odczytaniem listu od Marszałka Sejmu. Policyjne Odznaki Zasługi im. Jana Piwnika ps. „Ponury” (dla policjantów którzy wykazali się nieprzeciętną odwagą, brali czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działali ze szczególnym poświęceniem stojąc w obronie prawa, życia i mienia) otrzymali je z rąk Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Łukasza Kudlickiego: podkom. Zbigniew Kaliszewski i st. sierż. Łukasz Bukała. Ostatnim odznaczeniem był Medal Zasługi dla Światowego Związku Armii Krajowej, którym uhonorowana została Stanisława Tofil ps. „Malina. Po przemówieniach i listach odczytany został Apel Pamięci oraz Kompania Honorowa Policji wystrzeliła salwę honorową. Na koniec nastąpiło złożenie wiązanek.
W niedzielę, partyzantów wspominał Wąchock. Główna msza święta, pod przewodnictwem ojca opata Eugeniusza Augustyna, odprawiona została w klasztorze ojców Cystersów. W niej również uczestniczyła starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli tym razem Członek Zarządu Powiatu – Andrzej Sendecki i wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Przemysław Czaja. Wspólnie z innymi przemaszerowali oni pod pomnik Jana Piwnika „Ponurego” w Rynku, gdzie zgodnie z wojskowym ceremoniałem poprowadzone były dalsze uroczystości. Całość  zwieńczyło złożenie wiązanej i kwiatów oraz uroczysta defilada.
kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS