Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

O rozwoju kompetencji kadr

O tym, jak najlepiej się przygotować by wykorzystać środki unijne na rozwój kompetencji kadr oraz promocję przedsiębiorstw rozmawiano we wtorek, 11 kwietnia podczas spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Oficjalnego otwarcia dokonała starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli Członkowie Zarządu Powiatu: Monika Nowak i Andrzej Sendecki.

W spotkaniu, które odbyło się w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020, uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół, ale też instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu.
Podczas otwarcia starosta Danuta Krępa podkreślała wagę współpracy między szkołami oraz przedsiębiorcami w zakresie przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy.
- Jeśli kształcenie będzie odpowiadało potrzebom, zyskają jedni i drudzy. Przedsiębiorcy - właściwie przygotowane kadry, a młodzież - pracę i satysfakcję z dobrego jej wykonania – mówiła starosta zachęcając obecnych do czynnego udziału w dyskusji.
W trakcie spotkania odbyła się prezentacja założeń modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Przedstawiono też możliwości wsparcia przedsiębiorstw, które działają w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej m.in. poprzez udział w misjach gospodarczych oraz targach branżowych. Uczestnicy zostali też zapoznani z możliwościami finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadry ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Starachowice usytuowane są na styku trzech jednostek geograficznych: Wzgórz Koneckich, Przedgórza Iłżeckiego oraz Wyżyny Opatowskiej. Rzeka Kamienna stanowi dla nich naturalną granicę. Miasto położone jest w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Krakowem (ok. 170 km). Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS