19°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1022 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 25 °C
8 °C 10 °C 11 °C 15 °C 15 °C
piątek, 18 września 2020 12:19

Od 1 września Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach jest uczestnikiem projektu „Zawodowiec - Specjalista - Praktyk”. Wsparciem rozwojowym objętych zostanie 155 uczniów szkoły i kilkunastu nauczycieli. Szkoła otrzyma doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma trwać do końca lipca 2022r. Jego głównym celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie kierunków zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy w 3 szkołach zawodowych z woj. Świętokrzyskiego, w tym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Uczniowie i uczennice będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych odbywających się w szkole w następującym zakresie: zajęcia dodatkowe z matematyki, języka angielskiego, warsztaty z robotyki (w tym programowanie z Arduino, Lego Mindstorms), warsztaty z wykorzystania inteligentnych specjalizacji w zawodzie i energii – praktyczne warsztaty w laboratorium OZE w Starachowicach, płatne staże w przedsiębiorstwach, kursy specjalistyczne (prawo jazdy, obsługa dronów, AutoCad, spawalnictwo, wózek widłowy).

Projekt przewiduje też korzyści dla nauczycieli: praktyki w przedsiębiorstwach, warsztaty z praktycznego wykorzystania inteligentnych specjalizacji, wykorzystanie dronów w budownictwie, automatyka kotłów CO, montaż paneli fotowoltaicznych, obsługa klimatyzacji, projektowanie stron www.

Szkoła w ramach projektu otrzyma doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (zestaw 15 laptopów z oprogramowaniem, tablicę multimedialną, dron do wykorzystania w nauce budownictwa) oraz zestaw do nauki robotyki.

Projekt został przygotowany i jest koordynowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Całkowita wartość projektu wynosi 2 075 088 zł.


 

 


 

 


piątek, 18 września 2020 09:37

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek w imieniu Zarządu Powiatu uczestniczył w obchodach Dnia Sybiraka i 81 rocznicy napaści ZSRR na Polskę organizowanych przez Prezydenta Miasta Starachowice oraz Związek Sybiraków Koło w Starachowicach przy udziale Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego.  Obchody rozpoczęly się zbiórką pocztów sztandarowych przed kościołem pw. Wszystkich Świętych przy ul. Świętej Barbary w Starachowicach, które pod komendą p. Zygmunta Andrejasa uświetniały uroczystość. O godzinie 10:00 odbyła się Msza św. w intencji zmarłych zesłańców polskich na "nieludzkiej ziemi" w oprawie artystycznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Po modlitwie delegacje powiatowe, miejskie, szkolne i kombatanckie złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy zbiegu ulic Jadwigi Kaczyńskiej i Chopina. 


wtorek, 15 września 2020 14:15

 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, w oparciu o zapisy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza tekst uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „RODZINA” w Brodach, na zadanie: Wspieranie działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców Powiatu Starachowickiego poprzez zorganizowanie Forum Trzeźwościowego Rodzina – Brody 31.10.2020.

Zgodnie z zapisami ustawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty (data wpływu – 8 września 2020 r.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu oraz w siedzibie organu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zgłoszenia uwag przyjmujemy do dnia 24 września 2020 r., do godziny 15:30.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, pokój nr 308
tel. 41 276 09 41
e-mail: e.kisinska@powiat.starachowice.pl
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

 

 


czwartek, 10 września 2020 13:27

 

Wniosek zgłoszony przez Muzeum Przyrody i Techniki  do programu „Wspieranie działań muzealnych” w ramach naboru I/2020, uzyskał dotację na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zadanie pn. „Organizacja wystawy czasowej „Przemysł domowy. Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe – wytwórcy, wzornictwo i zastosowanie”.


Uzyskane dofinansowanie połączone z wkładem własnym naszego Muzeum, pozwoli na stworzenie drugiej części wystawy czasowej w ramach projektu „Przemysł domowy”. Kontynuacja zadania pn. „Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe – wytwórcy, wzornictwo i zastosowanie” dotyczy w całości historii sztućców oraz zastaw stołowych od początku XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku. Na wystawie zostaną zaprezentowane zbiory z prywatnej kolekcji Stanisława Jaruszewicza. W szczególności zostaną wyeksponowane bogate zbiory sztućców i zastaw stołowych, które będą przyczynkiem do ukazania historii ich producentów. Wystawa będzie tworzona w XIX wiecznej hali. Eksponaty będą prezentowane w gablotach, stylizowanych meblach oraz stole, który będzie pełnił rolę ekspozytora. Ekspozycję będą uzupełniać reprodukcje materiałów archiwalnych dotyczące poszczególnych producentów. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne. Do wystawy powstanie katalog, który dzięki zawartym materiałom ilustracyjnym będzie istotnym źródłem poznawczym.

Wystawa będzie czynna od 16 października do 26 lutego 2021 roku. 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

 

 


środa, 9 września 2020 14:47

 

Drodzy mieszkańcy,

Nasze starostwo aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest to projekt kierowany przede wszystkim do osób zdrowych, a wszelkie działania są realizowane po to, aby zapobiec zachorowaniu na cukrzycę w przyszłości. 
Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie. 
Wychodząc na przeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.
Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W pierwszym etapie planowane jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej populacji województwa. 
Zdrowie i życie mieszkańców województwa świętokrzyskiego to nasz wspólny priorytet, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcających mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w projekcie. W pierwszym etapie realizowane są badania przesiewowe polegające na wywiadzie kwestionariuszowym (formularz FIND RISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu udzielić rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. To szybkie działanie nie zajmie więcej niż 2 minuty a może zmienić mieć wymierny wpływ na jakość dalszego życia. W kolejnych etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie bezpłatne.
Chcąc zapewnić możliwość wypełnienia formularza FINRISK przez wszystkich mieszkańców naszego powiatu opracowano kilka wariantów:
- Wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej projektu www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl
- Bezpłatna infolinia telefoniczna obsługująca projekt – 41 375 72 06
- Pobranie kwestionariusza w budynku starostwa lub w innym miejscu (wykaz placówek dostępny na stronie https://bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/punkty-odbioru-formularzy-zgloszeniowych/ ) , wypełnienie, a następnie wrzucenie go do urny w miejscu pobrania

WYBIERZCIE ŻYCIE BEZ CUKRZYCY I WŁĄCZCIE SIĘ W AKTYWNĄ WALKĘ O ZDROWIE.

   


 


środa, 9 września 2020 14:35

Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK przy współpracy z Parkiem Kultury, Muzeum Przyrody i Techniki i Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach serdecznie zapraszają na jubileuszowe X Noce Teatralne. To będzie wielkie święto miłośników teatru i dobrego humoru.
Ciężko w to uwierzyć, ale to już 10 edycja tego wspaniałego wydarzenia. Na przestrzeni lat gościliśmy znakomite teatry-te zawodowe jak i amatorskie, te z bliska i te z daleka, wybitnych mistrzów aktorstwa: Marię Seweryn, Konrada Imielę, Artura Barcisia, ale przede wszystkim wierną publiczność, od lat wspierającą nasze teatralne działania.
W tym roku spotykamy się 11 września o godzinie 20.00 w Hali Spustowej (teren Muzeum Przyrody i Techniki). Na rozpoczęcie Nocy Teatralnych wystąpi dobrze już znany starachowickiej publiczności Teatr Panopticum z Lublina. O 21.00 ze swoim programem autorskim zaprezentuje się Ireneusz Krosny - mistrz pantomimy i poczucia humoru.
Pamiętając o tym, że nadal mamy obostrzenia epidemiologiczne związane z epidemią koronawirusa, uczestnictwo w wydarzeniu będzie możliwe tylko po telefonicznym zapisaniu się pod nr tel. 41 274 65 25 (wystarczy podać nazwisko lub hasło).
Dzień drugi (12 września) to wielkie święto miłośników teatru i talentu Marka Siudyma, który gościnnie dla występujących na Nocach Teatralnych poprowadzi warsztaty aktorskie.
Serdecznie zapraszamy! 

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Starachowice, Powiat Starachowicki i Urząd Marszałkowski

.


 


 

 


poniedziałek, 7 września 2020 14:13

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, w oparciu o zapisy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza tekst uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Kukułeczka, na zadanie: Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży  o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, w tym poprzez rozwijanie własnych zainteresowań. „Uczymy się i nagrywamy”.

Zgodnie z zapisami ustawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty (data wpływu – 26 sierpnia 2020 r.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu oraz w siedzibie organu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zgłoszenia uwag przyjmujemy do dnia 15 września 2020 r., do godziny 15:30.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, pokój nr 308
tel. 41 276 09 41
e-mail: e.kisinska@powiat.starachowice.pl

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice


 


poniedziałek, 7 września 2020 10:17

Jesteś mieszkańcem powiatu starachowickiego? Masz co najmniej 50 lat i dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności czy niskie kwalifikacje, które chciałbyś podnieść? To coś dla ciebie! Rozpoczął się nabór do projektu „Starachowicki Inkubator Zawodów”, realizowanego przez firmę CERTES   sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim. Zgłoszenia można składać do 12 września br. Szczegóły poniżej.


piątek, 4 września 2020 13:14

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie ze środków PFRON realizacji zadań  publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd powiatu starachowickiego fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2020r.


czwartek, 3 września 2020 14:50

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury - Nurt" i świętokrzyski obwód Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zapraszają na uroczystości wykusowe, które odbywać się będą 11, 12 i 13 września br. Szczegółowy program obchodów zamieszczamy poniżej.